Illustrere

Bruk illustrasjon i undervisningen for å gjøre ting lettere å fortå og se sammenhenger, og lær elevene å forenkle tanker gjennom illustrasjon og grafikk.

Demonstrere i 3D

Be elevene om å bruke en modell av jorda og sola og en lommelykt til å beskrive hvordan jordas rotasjon rundt sola påvirker årstidene.

Å gjøre hver eneste dag spesiell

Elevene kan legge inn bilder, utklipp eller farger på en bestemt dag i kalenderen, og også endre størrelsen på bilder og utklipp slik at de passer inn på plassen.

Effekter for farge og bilde

Be elevene å legge til en lett fylleffekt eller farge i en tekstboks, eller bruk tekstbryting for å få et element til å skille seg ut.

Lær grafikk

Be elevene om å skrive og formatere en side på et aktuelt tema ved bruk av en nyhetsbrevmal i Microsoft Office Publisher. Få dem til å sette inn bilder og aktuelle illustrasjoner som de lager i Microsoft Office Excel eller Power Point.

Fremheve bruk av sirkler

Sirkler brukes i det daglige innenfor felt slik som arkitektur og design. Be elevene om å komme med flere eksempler på hvordan sirkler brukes.

Vis et budskap med visuelle hjelpemidler

Be elevene lage en historie for klassen med visualisering som støtter opp om budskapet i PowerPoint. Be de bruke eksempelvis geografiske figurer, linjer og tekststiler; symboler, ord eller tall.

Bruk av animasjon i presentasjoner

Legg til en manuell animasjonsutløser for å understreke et poeng, eller få glidende overganger

Vis klimaforskjeller i diagram

For eksempel er Fairbanks, Alaska kaldere enn Sydney, Australia gjennom nesten hele året. La elevene jobbe i par og be dem om å velge to byer som er langt fra hverandre. Finn gjerne forskjellen i prosent og presenter i diagram.