Naturfag i utdanningen- tips til undervisningsopplegg

Her får du tips til kreative og lærerike undervisningsopplegg for naturfagtimen, laget av andre lærere.

La elevene være meterologer for en dag

La elevene være meterologer, og for eksempel sammenligne to svært ulike klimatyper som ørken og tundra (materiell på engelsk).

Lag en elektronisk presentasjon av en plante

Lag blomsterpresse og lær å bruke Flora. Elevene kan gå ut på tur og finne blomster. Lag elektronisk presentasjon av en plante.

Prosjektarbeid: Elevene lager broer ved bruk av papir, skruer og muttere

Elevene lager broer ved bruk av papir, skruer og muttere. Kåring av beste broer med foreldre tilstede

Få større kunnskap om samenes kultur ved hjelp av digitale hjelpemidler

Få større kunnskap om samene deres kultur, utbredelse og levesett før og nå. Ta i bruk og bli bedre kjent med digitale hjelpemidler.

Verkstedundervisning: Lær om vann på åtte forskjellige stasjoner

Verkstedundervisning med åtte stasjoner om temaet vann.

Sammenlign Jorden og Mars

Sammenlig topografi på Jorden og Mars med "Microsoft Worldwide Telescope" (engelsk beskrivelse)

Sammenligne jorden med andre planeter

Scorer jorden høyest i alle topografiske kategorier? Spør elevene om hvor det høyest kjente fjellet i solsystemet vårt finnes. Olympus Mons på Mars er 27 kilometer høyt, tre ganger høyere enn Mount Everest.