Norsk i timen - tips til undervisningsopplegg for læreren

For at elevene skal engasjere seg i et fag, er spennende oppgaver og engasjerende timer en forutsetning. Her får du tips til undervisningsopplegg fra andre lærere.

Lag digital glosebok med lyd, tekst og bilde

Elevene skal gjennom utnyttelse av digital teknologi kunne lage en digital glosebok med lyd – tekst – bilde, og evt video.

La elevene være journalister

Elevene er journalister og rapporterer fra Norge og England. De besøker reisebyrå, skaffer pass og bruker transport, i forskjellige tidsaldre.

Lag eventyr til bilder

Elevene skal lage eventyrlandskap og noen eventyrfigurer som de skal plassere i landskapet. De skal så lage et eventyr til bildet.

Bruk av kamera for å illustrere følelser

Elevene skal bruke kamera til å illustrere ulike følelser. De skal også skrive dikt som passer til de ulike bildene.

Bruk Harry Potter i undervisningen

Temaverksted med ulike aktiviteter med Harry Potter som fellesnevner i fagene norsk, kunst og håndtverk, gym og matte. Et opplegg som kan brukes i flere år, og sammen av flere grupper.