Lær elevene å presentere med verktøy og enkle triks

Presenter mer kreativt i undervisningen, og lær elevene både å lage og hold gode presentasjoner

Hvordan lage en interessant historie?

Hva gjør en historie interessant? Handlingen, omgivelsene, tidsperioden - eller karakterene? Be elevene om å lage en interessant karakter til en historie.

Legg til lyder og filmsnutter i presentasjonen

Lær elevene å gjøre presentasjonen enda mer effektfull med bruk av lydeffekter og filmsnutter i presentasjonen

Lær elevene å dele presentasjonen med andre

Gi elevene innføring i hvordan de kan dele presentasjonen med andre uten å være avhengig av USB stick eller fysisk overføring

Presentasjonsteknikk - lær elevene å holde presentasjonen på to skjermer

Med presentasonsvisning i PowerPoint kan elevene holde en profesjonell presentasjon- og samtidig ha oversikt over notater og tid brukt på egen skjerm

Lær elevene enkle journalistiske triks

Når vi leser en blanding av ord og bilder, leser vi vanligvis overskriftene først, deretter ser vi på bildene og diagrammene før vi til slutt leser selve teksten. La elevene øve seg på å skrive slike tekster.

Lag klasseavis i Publisher

Bruk de medfølgende malene for Microsoft Publisher til å lage klasseavis.

Vis et budskap med visuelle hjelpemidler

Be elevene lage en historie for klassen med visualisering som støtter opp om budskapet i PowerPoint. Be de bruke eksempelvis geografiske figurer, linjer og tekststiler; symboler, ord eller tall.

Bruk av animasjon i presentasjoner

Legg til en manuell animasjonsutløser for å understreke et poeng, eller få glidende overganger

Engasjer elevene med interaktive presentasjoner

Lag interaktive presentasjoner eller undersøkelser i PowerPoint som kan endre seg utifra elevenes valg og svar.