Språk - tips til undervisningsopplegg

Se tips til undervisningsopplegg utviklet av andre lærere.

Lag digital glosebok med lyd, tekst og bilde

Elevene skal gjennom utnyttelse av digital teknologi kunne lage en digital glosebok med lyd – tekst – bilde, og evt video.

Bruk synonymer for å gjøre språket mer spennende

Lær elevene å bruke og forstå synonymer med dette undervisningsopplegg (beskrivelse engelsk).