Kreativitet i undervisningen

Vær kreativ i undervisningen og engasjer elevene med verktøy og metoder som skaper interesse for fagene

Interaktive historier

La elevene lage handlinger med forskjellige karakterer. Velg flere historier som presenteres og la klassen velge hvilken retning historiene tar.

Bruk kreativitet i innsamling og struktur av informasjon til prosjekter

Vær kreativ og spre motivasjon blant elevene til å samle inn informasjon og strukturere det på nye måter med Office OneNote.

La elevene delta aktivt direkte fra pulten

Lag interaktive spørsmål, undersøkelser og tegneaktiviteter direkte i presentasjonen. Elevene deltar med egen mus med gratisprogrammet Mouse Mischief.

Dokumentere ekskursjoner

Be en av elevene om å være klassens "offisielle fotograf eller videofotograf" på den neste ekskursjonen. Neste dag velger klassen raskt og enkelt ut de beste klippene og bildene som skal være med i videoen.

Test ut elevers evne til å forenkle og lage sammendrag

Dette er en god metode for å måle hvor gode de er til å samle inn informasjon, organisere og skrive. Men det som ofte ikke blir målt, er deres evne til å forenkle og lage sammendrag- introduser gjerne med autosammendrag i Word.

Å gjøre hver eneste dag spesiell

Elevene kan legge inn bilder, utklipp eller farger på en bestemt dag i kalenderen, og også endre størrelsen på bilder og utklipp slik at de passer inn på plassen.

Skjul nøkkelord og få kreative historier

Du kan skjule nøkkelord ved å utheve ord i svart. Be elevene om å lese setningene høyt og få klassen til å foreslå eller gjette de skjulte ordene. Se hvor historien tar dere.

Lær grafikk

Be elevene om å skrive og formatere en side på et aktuelt tema ved bruk av en nyhetsbrevmal i Microsoft Office Publisher. Få dem til å sette inn bilder og aktuelle illustrasjoner som de lager i Microsoft Office Excel eller Power Point.

Engasjer elevene med multimedia

Bruk Windows Live Movie Maker til å introdusere et emne og starte en diskusjon i klassen. Lag en film med bruk av bilder på kun få minutter.

Introduser den nye timen med en kort film

Bildene, lydene og handlingen i en film bringer liv til et tema.

Lær elevene å ta opp lyd og bilde fra undervisningen i OneNote

Elevene kan både ta opp lyd og video fra en presentasjon mens de arbeider inne i OneNote, og deretter spille av opptaket mens de gjør lekser for å øke forståelsen.

Adjektiv- adverb øvelse. Fremhev feilene i Word!

Opprett et dokument i Microsoft Word som har feil adjektiver og adverb i flere setninger. Be elevene om å bruke Uthevingsfarge for tekst-knappen for å vise feilene i setningene. (Du finner knappen på Båndet i Skrift-delen på Hjem-fanen.)

Lag brosjyre for et arrangement

Få klassen til å lage en brosjyre i Microsoft Office Publisher 2007 for et kommende arrangement på skolen.