Spesialpedagogikk i undervisningen- hjelpemidler for elevene

Microsoft har enkle verktøy for å heve nivået i spesialundervsiningen, og tips for å engasjere den enkelte elev. 

Hjelp studenter med dysleksi til å få bedre struktur i notater og dokumentasjon

Se måter Microsoft OneNote kan hjelpe studenter med dysleksi til å få struktur i notater og dokumentasjon (engelsk)

Gjør PCen lettere for elever å se

Lær måter som gjør PCen lettere å se for elevene

Hjelp eleven med å kontrollere musen

4 måter å hjelpe eleven med å kontrollere musen

Gjør PCen lettere å høre

Lær 4 måter å gjøre PCen lettere å høre for eleven

Stille inn PCen for å forbedre elevens konsentrasjon

Det finnes flere måter å stille inn PCen for å forbedre elevens konsentrasjon foran skjermen (engelsk)

Høy kontrast for økt lesbarhet

Hjelp elevene med å endre fargetemaet slik at det bruker høy kontrast, noe som gjøre det enklere for dem å lese teksten.

Tilpass lyd og toner for hørselshemmede

Endre lyden på PC-en til en lavere eller høyere tone slik at elever med hørselsproblemer lettere kan høre varslene.

Tilpass musen til venstrehendte

Bytt om museknappene slik at de passer bedre til en venstrehendt eller høyrehendt elev.