Pete
Peeter
Raamatupidaja

Peeter on koos kliendiga.
Ka siis, kui ta on ise teisel pool maailma.

Peetri raamatupidamisärikliendid asuvad üle kogu Eesti ning suureks osaks oma konkurentsieelisest peab ta suurepärast teenindust ja tihedaid kliendisuhteid. Kui klientide arv suurenes ja neid tuli aina tihemini külastada, hakkas edu ettevõttele kulukaks muutuma. Peeter vajas lahendust, mis aitaks reisikulusid ja aega kokku hoida, ilma et kaoks tema ettevõttele omane otsesuhtlus klientidega ja koostööl põhinev lähenemine. Ta leidis rakenduse Microsoft Lync 2010.

Lync aitab Peetril klientidega tihedalt suhelda praktiliselt kõikjalt just tol hetkel sobivas vormis – alates kiirsõnumsidest kuni kõrglahutusvideo või reaalajas dokumentide jagamiseni kolleegide ja klientidega. Tulemusena leiab iga kohtumine, justkui suhtleks osapooled näost näkku — seda ka siis, kui tegelikult ollakse üksteisest kilomeetrite kaugusel.

Peetri kasvav ettevõte teenindab tänu Lync’ile kliente viisil, mida suudavad tavaliselt pakkuda vaid palju suuremad ettevõtted ja kliendid on sama õnnelikud kui varem —nendega suhtlemine toob lihtsalt kaasa palju vähem kulusid. Sellisest lahendusest võidavad kõik.

Ole nagu Peeter!

Kas peate kolleegide ja klientidega suhtlema ning koostööd tegema suurte vahemaade tagant?