Ενημέρωση για τα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου του Office 2003 (KB913571)

Αλλαγή γλώσσας:
Αυτή η ενημέρωση για τα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου του Microsoft Office 2003 βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο το Office 2003 βρίσκει και διορθώνει λάθη σε έγγραφα στην ολλανδική γλώσσα. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν για τα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου του Office 2003.

Δημοφιλείς λήψεις

Γίνεται φόρτωση των αποτελεσμάτων, περιμένετε...

Δωρεάν ενημερώσεις για τον υπολογιστή

  • Ενημέρωση ασφαλείας
  • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Service pack
  • Προγράμματα οδήγησης υλικού