Ενημέρωση ασφαλείας των WinXP: Άρνηση εξυπηρέτησης λόγω μη ελεγμένου buffer σε υλοποίηση PPTP

Αλλαγή γλώσσας:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει την ευπάθεια ασφαλείας "Unchecked Buffer in PPTP Implementation Could Enable Denial of Service" (Τα μη ελεγμένα buffer στην υλοποίηση του πρωτοκόλλου PPTP μπορεί να κάνει δυνατή την άρνηση εξυπηρέτησης) στα Windows XP και στα Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Δημοφιλείς λήψεις

Γίνεται φόρτωση των αποτελεσμάτων, περιμένετε...

Δωρεάν ενημερώσεις για τον υπολογιστή

  • Ενημέρωση ασφαλείας
  • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Service pack
  • Προγράμματα οδήγησης υλικού