Ενημέρωση ασφαλείας των WinXP: Δέσμευση πόρων CPU διακομιστή Web από αίτηση στον ερμηνευτή SmartHTML

Αλλαγή γλώσσας:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει την ευπάθεια "Request to SmartHTML Interpreter Could Monopolize Web Server CPU Resources" (Αίτηση στο πρόγραμμα ερμηνείας SmartHTML μπορεί να μονοπωλήσει τους πόρους CPU του διακομιστή Web) των Windows XP.
 • Έκδοση:

  1

  Όνομα αρχείου

  Q324096_WXP_SP1_x86_ELL.exe

  Ημερομηνία δημοσίευσης:

  25/9/2002

  Μέγεθος αρχείου:

  2.3 MB

  KB Articles: KB324096

   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει την ευπάθεια "Request to SmartHTML Interpreter Could Monopolize Web Server CPU Resources" (Αίτηση στο πρόγραμμα ερμηνείας SmartHTML μπορεί να μονοπωλήσει τους πόρους CPU του διακομιστή Web) των Windows XP. Κάντε τώρα λήψη για να εξαλείψετε την ευπάθεια μέτριας σοβαρότητας του Front Page 2000 Server Extensions για το Microsoft Office.
 • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

  Windows XP

   Windows XP Professional, Windows XP Home Edition
  • Κάντε κλικ στο κουμπί 'Άνοιγμα', για να ξεκινήσετε αμέσως την εγκατάσταση. Ή κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση', για να αντιγράψετε το στοιχείο λήψης στον υπολογιστή σας για εγκατάσταση αργότερα.

Δημοφιλείς λήψεις

Γίνεται φόρτωση των αποτελεσμάτων, περιμένετε...

Δωρεάν ενημερώσεις για τον υπολογιστή

 • Ενημέρωση ασφαλείας
 • Ενημερώσεις λογισμικού
 • Service pack
 • Προγράμματα οδήγησης υλικού