Πρόσθετο του Office 2003: Office Web Components

Αλλαγή γλώσσας:
Τα Office Web Components είναι μια συλλογή στοιχείων ελέγχου Component Object Model (COM) για τη δημοσίευση υπολογιστικών φύλλων, γραφημάτων και βάσεων δεδομένων στο Web.

Δημοφιλείς λήψεις

Γίνεται φόρτωση των αποτελεσμάτων, περιμένετε...

Δωρεάν ενημερώσεις για τον υπολογιστή

  • Ενημέρωση ασφαλείας
  • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Service pack
  • Προγράμματα οδήγησης υλικού