Ενημέρωση ασφαλείας των WinXP: Δυνατότητα διαγραφής πιστοποιητικών ρίζας στα WinXP

Αλλαγή γλώσσας:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει την ευπάθεια ασφαλείας "Flaw in Digital Certificate Enrollment Component Allows Certificate Deletion" (Είναι δυνατή η διαγραφή πιστοποιητικών λόγω σφάλματος στο στοιχείο εγγραφής ψηφιακών πιστοποιητικών) στα Windows XP.

Δημοφιλείς λήψεις

Γίνεται φόρτωση των αποτελεσμάτων, περιμένετε...

Δωρεάν ενημερώσεις για τον υπολογιστή

  • Ενημέρωση ασφαλείας
  • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Service pack
  • Προγράμματα οδήγησης υλικού