Στοιχείο με δυνατότητα αναδιανομής
Το Εργαλείο δόμησης αναφορών 2.0 του Microsoft SQL Server 2008 παρέχει ένα φυσικό περιβάλλον σύνταξης αναφορών για επαγγελματίες χρήστες και χρήστες power users. Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2008. Η ...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Service Pack
Το πρόσθετο των Υπηρεσιών αναφοράς του Microsoft SQL Server 2008 SP4 για τεχνολογίες Microsoft SharePoint είναι ένα στοιχείο λήψης Web που παρέχει δυνατότητες εκτέλεσης ενός διακομιστή αναφορών στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης ανάπτυξης των υπηρεσιών W...
ΔΩΡΕΑΝ
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Σύντομα θα διατεθούν οδηγίες στα ελληνικά για το στοιχείο λήψης. Για να παρέχονται οι πληροφορίες ταχύτερα, οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά.
ΔΩΡΕΑΝ
Στοιχείο με δυνατότητα αναδιανομής
Το πρόσθετο υπηρεσιών αναφοράς του Microsoft® SQL Server® 2008 R2 για τις τεχνολογίες Microsoft SharePoint® σας παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος αναφοράς σας στο SharePoint για να απολαύσετε τα οφέλη της χρήσης του...
ΔΩΡΕΑΝ
Στοιχείο με δυνατότητα αναδιανομής
Το εργαλείο δόμησης αναφορών 3.0 του Microsoft SQL Server 2008 R2 παρέχει ένα φυσικό περιβάλλον σύνταξης αναφορών για επαγγελματίες χρήστες και power users. Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2008 R2. Η λή...
ΔΩΡΕΑΝ