Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση

Κέντρο Καινοτομίας (MIC)

Το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα, προσφέρει ένα πλήρες σύνολο των προγραμμάτων και υπηρεσιών για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης βιώσιμων τοπικών επιχειρήσεων τεχνολογίας


Μάθετε περισσότερα
Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση

Η εμπειρία σας με τη Microsoft

H στρατηγική και επιχειρηματική δράση της Microsoft βασίζεται σε μία αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς που μας βοηθάνε να έχουμε μία σφαιρική προσέγγιση συγκεντρώνοντας από διαφορετικές πηγές τα δικά σας σχόλια, τις προτάσεις σας, καθώς και τις παρατηρήσεις σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή μαζί μας.


Μάθετε περισσότερα
Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση

Πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση

Η πρωτοβουλία Συνεργάτες στη Μάθηση στοχεύει να βελτιώσει τη διαδικασία της μάθησης και να ενισχύσει την απόδοση των δασκάλων. Σε αυτήν την πρωτοβουλία, η Microsoft συνεργάζεται με ειδικούς στην εκπαίδευση για να παρέχει πόρους, δεξιότητες και δυνατότητες ανάπτυξης υψηλής ποιότητας, καθώς και ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης για τους εκπαιδευτικούς.


Μάθετε περισσότερα

Εργασιακό Ήθος

Στη Microsoft, ο τρόπος που δουλεύουμε είναι εξίσου σημαντικός με τα προϊόντα μας και όσα προσφέρουμε στους πελάτες μας. Η συμπεριφορά μας επηρεάζει όλους τους ενδιαφερόμενους - πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους, κοινότητες, προμηθευτές και τους συνεργάτες. Δουλεύουμε σε ολόκληρη την επιχείρησή μας με σκοπό να είμαστε υπεύθυνοι συνεργάτες και δρούμε πάντα με γνώμονα την εμπιστοσύνη.

Αρχές Επιχειρηματικών Πρακτικών
Για την επίτευξη των στόχων μας ως παγκόσμιος εταιρικός πολίτης, η Microsoft επιδιώκει να αναπτύξει το ήθος στην αντιμετώπιση όλων των προκλίσεων που αντιμετωπίζει καθημερινά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Κοινωνική Συνεισφορά της Microsoft Ελλάς έχει ως στόχο τη βοήθεια του κοινωνικού συνόλου με δωρεές προϊόντων της Microsoft, αλλά και με εθελοντική εργασία του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συμμετοχή στα κοινά
Δεσμευόμαστε να μαθαίνουμε απ’ τους ηγέτες σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Γι΄αυτό και συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως επενδυτές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κι άλλους.

Στρατηγικές συνεργασίες
Πολλά στελέχη μας συνεργάζονται ενεργά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Κλίντον για θέματα που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο.