Spotlight

  • Microsoft har gjort fri adgang til data til en del af sin interoperabilitetsstrategi ved at gøre det muligt for offentlige forvaltninger at frigive data fra forskellige arkiver og stille dem til rådighed gennem en fleksibel vifte af e-forvaltningstjenester. Det europæiske initiativ til fri adgang til offentlige data "Open Government Data Initiative" (OGDI) www.govdata.eu er en gratis samling open source-software, som forvaltninger kan bruge til at uploade åbne data til Microsoft-skyen og offentliggøre og opbevare dem dér – kombineret med en åben API-grænseflade, som gør det muligt for udviklere at videreanvende data i kombination med en lang række programmeringssprog, f.eks. .NET, PHP, Ruby, Python osv.
    (Se også direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer PSI Directive).
  • Hvad er interoperabilitet? Disse videoer giver et overblik over forskellige tekniske aspekter af interoperabilitet, og fortæller samtidig om Microsofts engagement på området.