Download Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Gàidhlig from Official Microsoft Download Center

Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Gàidhlig

Language:
English
Bheir an Language Interface Pack Gàidhlig airson Microsoft Office dhut eadar-theangachadh air cuid mhath dhen chànan a chithear ann an aplacaidean Microsoft Office 2013.