Flexibilitet och valfrihet för Granit-butikerna med Microsoft Dynamics AX

Butikskedjan Granits kassaterminaler är utrustade med Microsoft Dynamics AX for Retail. Kassagränssnitten är flexibla, varje butik kan designa sitt eget interface. På så sätt kan nya medarbetare och tillfällig personal snabbt komma in i servicerutinerna. Kopplingen till Microsoft Dynamics AX för rapportering, lagerstatus och påfyllning har gjort många manuella arbetsmoment överflödiga.

Customer Size: NA
Industry: General Merchandise; Retail and Consumer Goods; Convenience/Gas
Country or Region: Sweden
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX for Retail
Downloadable Resources