PEPCO Poland wdrożyło system oparty na Microsoft Dynamics AX

Wprowadzenie
PEPCO Poland Sp. z o.o. należy do Pepkor – jednej z największych grup kapitałowych w Republice Południowej Afryki, posiadającej w swoim portfelu wiele sieci handlowych. Pepkor prowadzi działalność w segmencie dyskontowej sprzedaży detalicznej w 12 krajach na 3 kontynentach (w Afryce, Azji i Europie), zarządzając 13 sieciami detalicznymi pod różnymi markami handlowymi (m. in. PEPCO, PEP, Ackermans, Best&Less, Dunns, Shoe City, John Craig).

Firma PEPCO Poland z siedzibą w Poznaniu zarządza sklepami oraz rozwija sieć samoobsługowych placówek dyskontowych pod marką PEPCO, oferujących artykuły odzieżowe i przemysłowe codziennego użytku w myśl hasła„Więcej za mniej… codziennie!”. Jest to jedyny tego typu operator niespożywczy w Polsce.

Od początku istnienia firmy, plany PEPCO Poland skupiały się na dopasowaniu oferty do potrzeb polskiego klienta i tworzeniu sklepów niedrogich, samoobsługowych, z lokalizacją w centrach miast lub centrach handlowych, gdzie wraz z sąsiadującymi operatorami spożywczymi PEPCO składa się na kompleksową ofertę handlową. Taki model sklepu zapewnia wygodne zakupy na „każdą kieszeń”, oferując niskie ceny i szeroki asortyment – dla wszystkich. Dzięki ukierunkowaniu na nowoczesne zarządzanie siecią oraz intensywną ekspansję i zdobywanie rynku, firma skutecznie osiąga założone cele dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz realizacji strategicznych planów rozwoju.

W ciągu roku sklepy PEPCO odwiedza ponad 20 milionów klientów, a każdego miesiąca w PEPCO kupuje nawet 2 miliony Polaków.

*
*Nie tracimy czasu na ręczne gromadzenie, weryfikowanie i konsolidację informacji. Wszystkie procesy są zautomatyzowane, a informacje po zagregowaniu w hurtowni danych poddawane wielowymiarowym analizom. Dzięki temu menedżerowie mogą od razu koncentrować się na uzyskanych wynikach i podejmowaniu trafnych decyzji.*

Matthew Lythgoe
dyrektor finansowy
PEPCO Poland

*
Wyzwanie
PEPCO Poland jest siecią sklepów dyskontowych, oferujących artykuły odzieżowe i przemysłowe. Za jeden z głównych celów biznesowych firma obrała powiększanie swojego udziału w rynku poprzez otwieranie kolejnych placówek każdego roku – do 2014 roku PEPCO Poland planuje otwarcie kolejnych kilkuset sklepów.

„Chcemy stać się największą, najlepszą, najtańszą i najbardziej znaną w Polsce marką tanich sklepów odzieżowo-przemysłowych. Jako firma działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy – w kontaktach nie tylko z naszymi klientami, lecz także z dostawcami, partnerami oraz pracownikami.” – mówi Matthew Lythgoe, dyrektor finansowy, PEPCO Poland.

Dynamiczny rozwój PEPCO Poland sprawił, że stare rozwiązania informatyczne stawały się coraz mniej wydajne.
„Korzystaliśmy z systemu wdrożonego w momencie, gdy funkcjonowało 15 sklepów. Centrala firmy miała niewielki wgląd w to, co działo się w poszczególnych placówkach.” – mówi Matthew Lythgoe. „Mieliśmy zbyt dużo arkuszy kalkulacyjnych z różnymi danymi, co utrudniało uzyskanie pełnego obrazu firmy jako całości. Z powodu dużej ilości danych, ich analiza była nie tylko czasochłonna, lecz także wiązała się z błędami. Dokładne przewidywanie popytu stało się trudne, co oznaczało, że niektóre sklepy miały problemy zaopatrzeniowe, na które nie mogliśmy skutecznie reagować.” – dodaje.

Taki stan rzeczy wymagał gruntownej zmiany, stąd zarząd firmy postanowił zastąpić dotychczasowe rozwiązania nowym systemem IT. Na taką decyzję wpłynęła również konieczność starannego planowania asortymentu oraz ścisłej kontroli kosztów działalności firmy, które miały zostać wsparte działaniem nowego rozwiązania.

Rozwiązanie
PEPCO Poland zaprosiło do przetargu 5 firm informatycznych specjalizujących się we wdrażaniu systemów IT. Firma zdecydowała się na współpracę z Columbus – przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w implementacji rozwiązań IT, w tym w sektorze Retail na rynku polskim.

„Rozwiązanie oferowane przez Columbus, oparte na Microsoft Dynamics AX, spełniło wszystkie nasze kryteria. Byliśmy pewni, że urzeczywistni nasze oczekiwania w zakresie tego, co chcieliśmy osiągnąć z jego pomocą.” – mówi Matthew Lythgoe.

Wybrane rozwiązanie Columbus – Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX – opiera się na modelu biznesowym, stworzonym specjalnie dla firm sektora handlu detalicznego. Model ten składa się z trzech części: zarządzania kategoriami produktów, łańcuchem dostaw oraz operacjami.

„Nasze rozwiązanie oferuje zintegrowane, elastyczne funkcje w jednym systemie end-to-end do zarządzania firmą.” – wyjaśnia Manoj Nair, dyrektor zarządzający Columbus Polska.

Nowe rozwiązanie miało wspomóc firmę w zarządzaniu kluczowymi procesami biznesowymi, w tym zarządzaniu sprzedażą detaliczną i wewnętrzną logistyką firmy. Ponadto od systemu oczekiwano łatwej integracji z innymi rozwiązaniami już funkcjonującymi w firmie (WMS i systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie spedycją).

Firma Columbus rozpoczęła prace nad wdrożeniem systemu na początku 2011 roku, z założeniem wprowadzenia i uruchomienia w pierwszej kolejności aplikacji POS.

„Sprawne wdrożenie było głównym założeniem dla tej części projektu, ponieważ PEPCO musiało cały czas płynnie funkcjonować, bez żadnych zakłóceń.” – tłumaczy Manoj Nair. „Płynna integracja i narzędzia konfiguracyjne ułatwiły skonfigurowanie zewnętrznych systemów POS z systemem Microsoft Dynamics AX, umożliwiając sprawne wdrożenia w nowych sklepach.” – dodaje.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu Columbus rozpoczął wdrożenie w centrali i w całej sieci sklepów, w ścisłej współpracy z zespołem PEPCO. Dzięki temu zarząd firmy był świadomy poszczególnych etapów wdrożenia, a wysoka kultura organizacyjna firmy sprawiła, że szkolenie z obsługi systemu okazało się bardzo proste.

„Od samego początku włączyliśmy w projekt kluczowych użytkowników.” – wyjaśnia Matthew Lythgoe. „To bez wątpienia wpłynęło na usprawnienie wdrożenia.” – dodaje.

Technologia Microsoft pomogła pracownikom PEPCO w okresie przejściowym, ponieważ większość z nich korzystała już z technologii Microsoft w życiu prywatnym. W związku z tym obsługa nowego systemu od samego początku była intuicyjna.

„To prawdziwa zaleta korzystania z rozwiązania opartego na Dynamics AX.” – mówi Matthew Lythgoe.

Jak to działa?
Kiedy Columbus rozpoczynał wdrożenie systemu, PEPCO Poland liczyło 120 sklepów, a po upływie roku już ponad 200. Rozbudowa struktur nie obniżyła jednak ani jakości ani wydajności pracy w nowych systemach informatycznych.

Totalny podgląd
Pod koniec każdego dnia oprogramowanie Wincor-Nixdorf obsługujące kasy fiskalne przesyła za pośrednictwem RCM do głównego systemu Microsoft Dynamics AX szczegółowe dane o sprzedaży detalicznej, które odzwierciedlają m.in. dynamikę popytu, przychody i preferencje klientów. Jednocześnie RCM umożliwia dynamiczny podgląd stanów magazynowych, analizowanie bezpośrednich i pośrednich kosztów wprowadzania produktów na rynek, a także wspomaga zarządzanie zatowarowaniem sklepów, rozliczeniami z dostawcami i obsługę reklamacji.

Pomocny operator
Zrealizowanie w PEPCO Poland tak rozległego i złożonego projektu (Microsoft Dynamics AX jako rdzeń infrastruktury IT, został także zintegrowany z oprogramowaniem WMS i systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie spedycją) wymagało gruntowego odwzorowania całego łańcucha dostaw. Począwszy od zaopatrzenia i magazynowania, przez dystrybucję i sprzedaż detaliczną, aż po procesy raportowania na poziomie lokalnym i korporacyjnym.

„Bez dobrej znajomości specyfiki naszej branży byłoby to jednak niemożliwe. Dlatego przy wyborze zespołu wdrożeniowego zwracaliśmy uwagę nie tylko na wysoką skalowalność, wydajność czy intuicyjność proponowanego systemu Microsoft Dynamics AX, ale też na doświadczenie konsultantów, którzy mieli być zaangażowani w projekt. Columbus ze swoim bogatym doświadczeniem, zdobytym przy wielu podobnych projektach, spełnił wszystkie nasze kryteria i oczekiwania.” – mówi Matthew Lythgoe.

Sprawność, z jaką prowadzono wdrożenie, była także odzwierciedleniem wysokiej kultury organizacyjnej w firmie.

„Menedżerowie PEPCO Poland potrafili dobrze zdefiniować swoje oczekiwania. Kiedy przystępowaliśmy do projektu, wszystkie kluczowe procesy w firmie były już dokładnie opisane i „zmapowane”. W projekt angażowali się ponadto końcowi użytkownicy systemu, którzy na bieżąco mogli zgłaszać swoje uwagi i uczyć się pracy w nowym środowisku informatycznym. Tego typu podejście szybko zaprocentowało w postaci realnych korzyści.” – mówi Piotr Szczerbiak, kierownik działu wdrożeń w Columbus Polska.

To naprawdę proste
„To równie prosty, co efektywny model biznesowy.” – mówi Piotr Szczerbiak.

Microsoft Dynamics AX 2009 współpracuje z zewnętrznym systemem informatycznym, transferując i importując tak istotne dokumenty, jak zlecenia dostawy, potwierdzenia odbioru czy wydania z magazynu. Wszystko odbywa się na bieżąco i bez zakłóceń. Menedżerowie mają pełny podgląd stanów magazynowych i monitorują realizację zamówienia. W każdej chwili mogą też sprawdzić, czy artykuły zostały już wydane i automatycznie zaksięgowane oraz jaka jest aktualna dynamika sprzedaży z perspektywy zarówno sklepów i regionów, jak i asortymentu i kategorii produktów.

„Gdy w jednym punkcie sprzedaży gwałtownie rośnie popyt, natychmiast podejmujemy decyzję o przekierowaniu produktów z innych sklepów. Tym sposobem nie tylko zwiększamy rotację kapitału i przychody, ale też możemy obniżyć koszty. Producenci, chcąc zmaksymalizować sprzedaż swoich produktów, coraz częściej oferują bowiem specjalne zniżki, na które jednak można liczyć dopiero po zrealizowaniu planów sprzedażowych w ustalonym terminie.” – mówi Matthew Lythgoe.

Tego typu praktyki oznaczają podwójną pracę. Najpierw trzeba dokonać ewidencji sprzedaży towarów po pierwotnie ustalonych cenach, zaś poprawki w obszarze finansów i księgowości nanieść wówczas, gdy plany zostaną zrealizowane. Jednak przy wsparciu ze strony Microsoft Dynamics AX 2009 cały proces jest naprawdę prosty. Korygowanie faktur, a w rezultacie zmiana wysokości kosztów przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów, odbywa się automatycznie.

Szybkie i rzetelne raportowanie
Równie sprawnie generowane są raporty zarządcze, dostosowane zarówno do uwarunkowań lokalnych, jak i do standardów korporacyjnych (PEPCO Poland należy do grupy sieci handlowych, skupionych na holdingu Pepkor z siedzibą w Republice Południowej Afryki).

„Nie tracimy czasu na ręczne gromadzenie, weryfikowanie i konsolidację informacji. Wszystkie procesy są zautomatyzowane, a informacje po zagregowaniu w hurtowni danych poddawane wielowymiarowym analizom. Dzięki temu menedżerowie mogą od razu koncentrować się na uzyskanych wynikach i podejmowaniu trafnych decyzji. Jest to niezwykle przydatne nie tylko w obszarze zarządzania sprzedażą detaliczną, ale też na etapie planowania długoterminowych zakupów u zagranicznych dostawców i kontrolowania wykonalności założonego wcześniej budżetu.” – mówi Matthew Lythgoe.

Prognozowanie popytu i ustalanie preferencji klientów
Zakup dowolnego produktu (zabawki, walizki czy artykułów ogrodniczych), niezależnie od tego, czy został zrealizowany w sklepie sieci PEPCO w Opolu, Radomiu czy Słupsku, rejestrowany jest w centralnej bazie Microsoft Dynamics AX 2009 na bieżąco i z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w indeksach zakupowych. Dysponując tak szczegółową wiedzą, menedżerowie potrafią precyzyjnie określić nie tylko aktualną dynamikę popytu na wybrane kategorie artykułów, lecz także zmianę preferencji klientów w wybranym okresie.

„Jeśli w drugim kwartale w Augustowie rośnie zapotrzebowanie na koszulki dla niemowląt, w krótkim czasie centrala w Poznaniu ustali, jaki krój i kolor ubranek cieszy się wśród rodziców największą popularnością. Zgromadzone dane posłużą w przyszłości do precyzyjnego zaplanowania nowych zakupów.” – komentuje Matthew Lythgoe.

Usprawnienie rozliczania
Na rynku sklepów dyskontowych, gdzie obowiązują niskie marże, dynamiczny rozwój zapewnia dopiero efekt skali (więcej za mniej) i dokładne prognozowanie popytu we wszystkich regionach kraju. W tym celu większość firm wciąż wykorzystuje arkusze kalkulacyjne. Ale przy dużych wolumenach danych ręczne analizy stają się czasochłonne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Tym większym, jeśli takie firmy jak PEPCO Poland, gros produktów zamawiają za granicą, a terminy dostaw ustalają z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Kursy walut podlegają wszakże ciągłym i trudnym do przewidzenia wahaniom. Dlatego nawet precyzyjne zaplanowanie zakupów przy gwałtownej i niespodziewanej deprecjacji złotówki może skutkować stratą finansową i ostatecznie niewykonaniem budżetu. PEPCO Poland zredukował tego typu zagrożenia, stosując hedge accounting (rachunkowość transakcji zabezpieczających) i akredytywy.

„Banki, z którymi współpracujemy, najpierw rozliczają się z naszymi zagranicznymi dostawcami po spełnieniu przez nich wszystkich warunków. Dopiero potem regulujemy nasze zobowiązania wobec banków po ustalonym wcześniej kursie.” – wyjaśnia Matthew Lythgoe.

Zarówno obsługę akredytyw, jak i zarządzanie rachunkowością transakcji zabezpieczających (hedge accounting) wspomaga oprogramowanie Microsoft Dynamics AX 2009.

Korzyści biznesowe
Od czasu wdrożenia systemu, PEPCO odnotowało szereg wymiernych korzyści. Rozwiązanie Retail Chain Manager importuje szczegółowe dane z funkcjonującego w PEPCO systemu Nixdorf Wincor POS, który został wprowadzony we wszystkich kasach obsługujących sklepy PEPCO Poland. Dane są następnie przesyłane do centrali.

„Pracownicy oraz centrala zyskali jeden, ten sam wgląd w działalność wszystkich sklepów. Transakcje sprzedaży, asortyment, stany magazynowe oraz inne aspekty są teraz obsługiwane z jednego miejsca.” – mówi Manoj Nair.

Uprawnieni do tego menedżerowie i pracownicy PEPCO Poland potrafią dokładnie śledzić oraz planować zapotrzebowanie i obrót towarami centralnie i na poziomie każdego sklepu, a tym samym usprawniać zarządzanie relacją podaży i popytu (procesy księgowe odbywają się w tle i są kontrolowane przez Microsoft Dynamics AX 2009).

„Jeśli w jednym sklepie maleje zainteresowanie konkretną kategorią produktów, możemy szybko zareagować, zmieniając marżę lub kierując wybrane artykuły do punktów, gdzie popyt na nie jest większy. Zlecenie dostawy jest automatycznie generowane i przesyłane z Microsoft Dynamics AX 2009 do systemu informatycznego operatora logistycznego, który na rzecz PEPCO Poland zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją.” – mówi Matthew Lythgoe.

To nowe usprawnienie przynosi bezpośrednie korzyści zarówno dla pracowników firmy, jak i jej klientów. Szybki dostęp do najnowszych informacji o kliencie, produktach, zamówieniach lub płatnościach wspomaga PEPCO w zapełnianiu półek produktami, których klienci potrzebują w danym czasie, a tym samym wspiera pracowników w podnoszeniu poziomu obsługi oraz bieżącym kontrolowaniu obrotu zasobami.

Ale to nie wszystko. Ponieważ Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX stanowi zintegrowany system, wprowadza dane do modułów zarządzania zapasami i finansami w Microsoft Dynamics AX, przynosząc znaczne korzyści również działowi finansowemu.

„Zarządzanie finansami w Microsoft Dynamics AX pozwala na pełniejszy wgląd w finanse firmy. Rozwiązanie przyczyniło się do poprawy kontroli kosztów i szybkiego ustalania odchyleń od cen.” – wyjaśnia Mathew Lythgoe. „Nasze dotychczasowe problemy ze zmianą kursów walut zostały rozwiązane przy użyciu narzędzia rachunkowości transakcji zabezpieczających, pozwalając na lepsze monitorowanie programów zabezpieczających oraz automatyzację akredytyw.” – dodaje.

Co więcej, pracownicy działu finansowego PEPCO mogą śledzić przebieg transakcji, począwszy od konta księgi głównej, a skończywszy na miejscu zapoczątkowania operacji lub oryginalnym dokumencie – na przykład paragonie. Mogą również śledzić transakcje w odwrotnym kierunku, od sprzedawcy faktury do zaksięgowania w księdze głównej. Wszystkie faktury otrzymane w formie papierowej lub elektronicznej są dopasowane do fizycznych dostaw i umów handlowych. Dzięki temu użytkownicy mogą kontrolować i sprawdzać wszystkie transakcje.

Podsumowując, wdrożone rozwiązanie przyniosło firmie wymierne korzyści, w tym m.in.:
 • możliwość precyzyjnego określania aktualnej dynamiki popytu na wybrane kategorie artykułów oraz zmian w preferencjach klientów w wybranym okresie dzięki rejestracji danych dotyczących zakupionych produktów w centralnej bazie Microsoft Dynamics AX 2009. Menedżerowie zyskują cenne informacje dotyczące najbardziej popularnych kategorii produktów – zarówno dla poszczególnych sklepów, jak i całych regionów,
 • zabezpieczenie w postaci wprowadzenia hedge accounting (rachunkowości transakcji zabezpieczających) i akredytyw w przypadku niespodziewanego spadku kursu walut. Kurs obowiązujący przy zamawianiu produktów za granicą z wielomiesięcznym wyprzedzeniem może różnić się od tego, który jest aktualny w rzeczywistym terminie ich dostawy,
 • efektywne wsparcie przy zarządzaniu procesami finansowo-księgowymi, kadrami i płacami, środkami trwałymi, planowaniu zakupów oraz monitoringu dostaw,

 • usprawnienie zarządzania całym łańcuchem dostaw – od zaopatrzenia i magazynowania, przez dystrybucję i sprzedaż detaliczną, po raportowanie,

 • dokładne monitorowanie oraz planowanie zapotrzebowania i obrotu towarami centralnie i na poziomie każdego sklepu,

 • usprawnienie procesu przesyłania i importowania dokumentów typu zlecenia dostawy, potwierdzania odbioru oraz wydawania z magazynu,

 • możliwość szybkiego i prostego generowania raportów zarządczych na podstawie danych zgromadzonych w bazie systemu, poddanych wielowymiarowym analizom. Pozwala to na podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących m.in. zarządzania sprzedażą detaliczną, planowania długoterminowych zakupów u zagranicznych dostawców oraz kontrolowania wykonalności założonego wcześniej budżetu.

„Microsoft Dynamics AX 2009 za pośrednictwem branżowego rozwiązania Retail Chain Manager importuje szczegółowe dane z systemu POSition firmy Wincor-Nixdorf, który obsługuje wszystkie kasy fiskalne w sklepach PEPCO Poland. Informacje są transferowane do hurtowni danych i poddawane wielowymiarowym analizom, uwzględniającym m.in. długofalowe planowanie zakupów i stanów magazynowych. Wiedza, którą uzyskujemy tą drogą, jest bezcenna.” – podsumowuje Matthew Lythgoe.

Referencje
„Microsoft Dynamics AX 2009 zapewnił PEPCO Poland kompleksowe i skuteczne wsparcie przy zarządzaniu nie tylko procesami finansowo-księgowymi oraz kadrami i płacami, ale też środkami trwałymi, planowaniem zakupów czy monitoringiem dostaw – niezależnie od dynamiki rozwoju i wielkości organizacji. Przekonaliśmy się o tym już w trakcie realizacji projektu.” – mówi Matthew Lythgoe.

„Zintegrowane, elastyczne rozwiązanie Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX dostarcza narzędzi i funkcjonalności, które zapewniają pracownikom na wszystkich poziomach dostęp do ważnych informacji, których potrzebują do efektywnego wykonywania swoich zadań.” – mówi Manoj Nair. „Rozwiązanie umożliwia przekształcenie całej masy nieuporządkowanych danych w cenne informacje biznesowe, które mogą pomóc detalistom, takim jak PEPCO, w podejmowaniu świadomych decyzji i szybkim rejestrowaniu zmieniających się trendów wśród klientów.”
– dodaje.

„Dostęp do istotnych informacji oraz ich integracja w całym systemie obsługującym zarządzanie relacjami z klientem, finansami, zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw sprawiły, że PEPCO jest świadome swoich potrzeb i konieczności ich realizacji w celu osiągnięcia sukcesu w biznesie.” – podsumowuje Matthew Lythgoe.

Microsoft Dynamics
Dynamics jest integralną częścią Microsoft, oferującą szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku dużych
i średnich przedsiębiorstw. Oferta firmy w tym zakresie obejmuje systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozwiązania te pomagają dużym i średnim przedsiębiorstwom
w tworzeniu i ulepszaniu łączności z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami.

Głównymi produktami Microsoft Dynamics oferowanymi na rynku polskim są: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Aplikacje Microsoft Dynamics optymalizują strategiczne procesy biznesowe w organizacji, tj.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i usługami, projektami, relacjami z klientami oraz e-handel, analitykę i produkcję.

Rozwiązania Microsoft Dynamics są sprzedawane przez sieć firm współpracujących – Partnerów, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Obecnie do sieci Partnerów Microsoft Dynamics na świecie należy ponad 4500 resellerów (VAR), integratorów systemowych, konsultantów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firm doradczych oraz dostawców zintegrowanych rozwiązań biznesowych i usług.

Ponad 305 000 firm i organizacji na całym świecie używa rozwiązań Microsoft Dynamics.

Więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics:
http://www.microsoft.com/poland/dynamics/

Customer Size: NA
Industry: Retail and Consumer Goods
Country or Region: Poland
Solutions:
 • Microsoft Dynamics AX
Organization Profile: PEPCO Poland to ogólnopolska sieć sklepów dyskontowych, oferujących odzież damską, męską i dziecięcą oraz artykuły przemysłowe codziennego użytku.
Business Situation: Firma cieszy się silną pozycją na rynku polskim jako największa sieć sklepów dyskontowych z artykułami przemysłowymi i odzieżowymi w kraju. Obecnie firma posiada ponad 290 sklepów na terenie całej Polski.
Benefits:
 • Wdrożony system usprawnił zarządzanie całym łańcuchem dostaw – od zaopatrzenia i magazynowania, przez dystrybucję i sprzedaż detaliczną, aż po raportowanie.

 • Rozwiązanie pozwoliło na precyzyjne określanie aktualnej dynamiki popytu na wybrane kategorie artykułów oraz zmian w preferencjach klientów w wybranym okresie.

 • System stanowi wsparcie przy zarządzaniu procesami finansowo-księgowymi, kadrami i płacami, środkami trwałymi, planowaniem zakupów oraz monitoringiem dostaw.

Downloadable ResourcesWord Document