NOARK Electric si pro vstup na evropský trh zvolil Microsoft Dynamics AX

Společnost NOARK Electric je firma s globální působností zabývající se vývojem, výrobou a distribucí elektrotechnických přístrojů a komponent. Regionální centra v Šanghaji, Chicagu a nově také v Praze řídí aktivity na jednotlivých kontinentech. Když firma v červnu 2011 zakládala své evropské zastoupení v Praze, hledala silný nadnárodní podnikový informační systém, který by ji podpořil při jejím postupném růstu do jednotlivých evropských zemí. Nakonec zvolila Microsoft Dynamics AX.

Situace

Systém pro Evropu musel fungovat během tří měsíců

Mezinárodní expanze NOARK Electric do Evropy a Severní Ameriky započala v roce 2011. Firma plánovala velice rychlé rozšíření na nové trhy. Pro vstup na ten evropský si z obchodních a logistických důvodů zvolila Českou republiku a Prahu.

Evropské zastoupení NOARK Electric Europe vzniklo v červnu 2011 a už na rok 2011 měla firma ambiciózní plány rozvoje. Vedení evropského zastoupení proto potřebovalo mít co nejdříve k dispozici profesionální podnikový informační systém. Hned v červenci proto zahájilo výběr. Od října 2011 přitom systém už musel řídit finance, sklad, nákup i prodej. Výběr a implementace systému tak musely proběhnout v rekordním čase.

Řešení

Microsoft Dynamics AX nabídl vše potřebné za atraktivní cenu i čas

Nově vzniklý NOARK Electric Europe vybíral nakonec ze dvou systémů. Oba byly schopny splnit základní požadavky – nadnárodní systém s velkým množstvím jazykových mutací, podpora pro národní účetnictví i IFRS a zaručená dlouhodobá kontinuita. Firma se chtěla na začátku maximálně přizpůsobit standardnímu nastavení procesů v systému, a to jednak proto, že procesy bývají od výrobce nastaveny podle best practices, a jednak proto, že by tím zrychlila implementaci systému a ušetřila na zákaznických úpravách. Díky tomu se Microsoft Dynamics AX i konkurenční systém dostaly do velice podobné výchozí situace. NOARK Electric Europe si však kladl ještě další podmínku – provoz v hostovaném režimu, který byl pro něj v době rozjezdu bez vlastního lokálního IT oddělení provozně snazší a poskytoval začínající pobočce i nesporné ekonomické výhody. V srpnu 2011 vyšel nakonec z výběrového řízení jako vítěz Microsoft Dynamics AX a společnost Infinity, coby implementační a zároveň hostingový partner s vlastním datovým centrem i dostatkem vlastních odborníků na serverovou platformu Windows Server, na které Microsoft Dynamics AX funguje. Konkurenční systém totiž nedokázal možnost hostingu s požadovanými parametry nabídnout, cenově vycházel dráž a ani řešení některých požadovaných funkčností nebylo optimální. Společnost Infinity se navíc zavázala zprovoznit všechny požadované funkce do října 2011, tedy během pouhých tří měsíců, což se jí také povedlo.

Dva měsíce od startu systému už probíhala jeho implementace do další země

Dodržení říjnového termínu přitom bylo pro NOARK Electric Europe klíčové. Firma očekávala první dodávku zboží ze Šanghaje a potřebovala už začít vystavovat faktury i objednávky. Navíc ji čekala rychlá expanze na další trhy mimo Českou republiku. V prosinci, necelé dva měsíce od spuštění systému v pražské centrále, založila svoji první dceřinou společnost v Rumunsku. Tam se také ihned rozšířil i Microsoft Dynamics AX. V prvním kvartále roku 2012 pak následovala dceřiná firma v Polsku. Nasazení Microsoft Dynamics AX do nové země přitom trvá pouhý měsíc, za který je potřeba zohlednit národní legislativu (zejména zaokrouhlování a výši DPH), připravit místní jazykovou mutaci daňových dokladů a zaškolit uživatele. Necelého půl roku od spuštění Microsoft Dynamics AX v pražské centrále tak už systém vedl účetnictví i podporu veškerých procesů pro tři evropské země, řešil spolupráci s obchodním zastoupením v dalších dvou zemích a pro mateřskou firmu připravoval podrobné reporty za každou zemi zvlášť i konsolidované výkazy za celou Evropu, včetně nepřímých obchodních zastoupení. Navíc mateřská firma využila i možnost mít přímý přístup k datům z Microsoft Dynamics AX přímo v anglické a čínské jazykové mutaci. Centrála v Šanghaji má díky tomu přehled o dění v evropském zastoupení v reálném čase.

Systém se dál průběžně vyvíjí podle požadavků uživatelů i zákazníků

Firma navíc ve spolupráci s implementačním partnerem systém neustále rozvíjí tak, aby odpovídal rychle se měnícím požadavkům jak jednotlivých uživatelů, tak koncových zákazníků. Do systému tak v roce 2012 přibyla například podpora balicích listů – tedy listů obsahujících informace o obsahu jednotlivých balení, což poskytuje větší komfort zákazníkům, kteří si přebírají větší množství zboží. Systém byl také záhy rozšířen o čtvrtletní forecasting. Ten je důležitý zejména z logistických důvodů. Doprava zboží lodí ze Šanghaje do Prahy totiž trvá zhruba pět až šest týdnů. Dalších několik týdnů pak trvá zařazení objednávek pro Evropu do výrobního plánu továrny v Šanghaji. Evropské zastoupení proto musí zboží objednávat zhruba s tříměsíčním předstihem, kdy musí mít jasnou představu, kolik a jakých typů a konfigurací zboží objednat a v kterých zemích jej plánuje prodat. V budoucnu se přitom nástroje pro forecasting budou ještě dále rozvíjet a s rostoucí bází historických dat i zpřesňovat.

Přínosy

Za cenu jednoho zaměstnance provozuje firma systém pro řízení aktivit na pěti trzích

KNOARK Electric Europe dokázal během pouhých devíti měsíců rozšířit své podnikání do tří zemí Evropy napřímo a do dalších dvou prostřednictvím obchodních zastoupení. V roce 2012 pak firma úspěšně expandovala do Polska a už nyní připravuje rozšíření na další trhy. Dobu nasazení Microsoft Dynamics AX do nové země, včetně podpory všech procesů a provázání s konsolidovanými výstupy za Evropu, se podařilo zkrátit dva týdny. To vše přitom NOARK Electric Europe získal ve formě garantované služby za provozní náklady ve výši mzdy jednoho zaměstnance.

Hlavní přínosy řešení:

  • Rychlá implementace systému během 3 měsíců

  • Kvalitně podchycené standardní procesy

  • Snadná a rychlá migrace do nových zemí

  • Provoz ve formě hostingu

  • Plná podpora pro národní prostředí

  • Flexibilita systému při zavádění úprav

  • Nízké provozní náklady v ceně 1 zaměstnance

Customer Size: Large Organization
Industry: High Tech & Electronics
Country or Region: Czech Republic
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX
Downloadable ResourcesWord Document