Microsoft Dynamics NAV wspiera międzynarodową działalność wielooddziałowej Grupy AVK

AVK Holding jest międzynarodową grupą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży hydrantów, śluz i armatury, wykorzystywanych w sieciach zewnętrznych sektorów: gazowego, naftowego, wodnego, kanalizacyjnego oraz przeciwpożarowego. AVK jest duńskim koncernem, posiadającym ponad 60 lokalizacji na niemal wszystkich kontynentach. Aby sprawnie zarządzać działalnością tak ogromnej, wielooddziałowej organizacji, zdecydowano się na rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV oraz firmę IT.integro jako partnera wdrożeniowego, który miał przygotować projekt kompleksowego wdrożenia zunifikowanego systemu. Wdrożenie objęło obszary zarządzania finansami, sprzedaży, zakupów, środków trwałych, logistyki i produkcji. System pozwolił na większą integrację działalności całej grupy oraz zunifikował i zautomatyzował szereg procesów, przyczyniając się do znacznych oszczędności.

Customer Size: Medium Organization
Industry: High Tech & Electronics
Country or Region: Poland
Solutions:
  • Microsoft Dynamics NAV
Downloadable Resources