Microsoft Dynamics NAV napomáhá rozvoji společnosti Automotive Spare Parts

Společnost Automotive Spare Parts, významný dodavatel dílů pro automobilový průmysl, se rozhodl podpořit svůj růst zavedením informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Hlavním cílem bylo sjednocení podnikových procesů za účelem jejich efektivnějšího řízení.

Situace

Automotive Spare Parts s.r.o., stejně jako mateřská firma Automotive Spare Parts AG ve Švýcarsku, se zabývá dodávkami dílů pro automobilový průmysl (Škoda Auto, Zetor, Tatra, Autopal, Brano). Společnost vznikla v ČR v roce 2009. Od počátku se stále zvětšuje a také obrat společnosti má rostoucí trend. Před implementací Microsoft Dynamics NAV společnost nevyužívala žádný informační systém. Protože mateřská firma používala Microsoft Dynamics NAV, byla volba informačního sytému jednoduchá a společnost hledala pouze vhodného partnera. Protože společnost Skil, spol. s r.o. dokázala nejlépe vystihnout potřeby společnosti Automotive Spare Parts s.r.o. a nabídla nejlepší poměr mezi kvalitou služeb a celkovou cenou, byla vybrána jako implementační partner.

Obchodní cíle

Společnost Automotive Spare Parts chtěla nákupem nového informačního systému posílit své postavení na trhu a při implementaci byl kladen největší důraz na:

 • Sjednocení a zefektivnění procesů'
 • Integrace s informačním systémem mateřské firmy
 • Integrace a zavedení přímé EDI komunikace s klíčovými zákazníky
 • Poskytnout pomocí zákazníkem nadefinovaných sestav a exportů podklady pro manažerské rozhodování

Řešení

Informační systém Microsoft Dynamics NAV byl zvolen díky používání v mateřské firmě, velkému množství úspěšných projektů v automobilovém průmyslu a díky referencím implementačního partnera.Za něj byla vybrána společnost Skil, spol. s r.o., která disponuje týmem zkušených konzultantů a programátorů. Základem pro splnění hlavního cíle, tedy sjednocení hlavních procesů společnosti, byla jejich kvalitní analýza a vytvoření modelu společnosti, který byl konzultován s manažery zákazníka i klíčovými uživateli a na základě jejich připomínek byla sestavena konečná podoba všech procesů.Pro zpřehlednění práce byl zaveden automatický reporting mateřské společnosti.Pro zrychlení a zpřehlednění dodavatelsko-odběratelských vztahů byla s klíčovými zákazníky zavedena automatizovaná EDI výměna dat a dokladů.

Pro zefektivnění práce finančního oddělení byly zavedeny na míru vytvořené moduly pro komunikaci s bankami a státními institucemi, včetně vlastního modulu zálohových faktur a reportingu.Došlo také k významným změnám v logistice, které vedly k zefektivnění procesu nákupu . Uživatelé mají přesnou informaci o stavu zboží na skladech, případně o fázi nákupního procesu, ve kterém se nachází. Tyto změny přispívají ke zkrácení prodejního procesu.

Přínosy

Zásadním přínosem je sjednocení procesů ve všech oblastech – prodej a logistika. Díky tomu je nyní možné řídit firmu s vyšší efektivitou.

Další přínosy Microsoft Dynamics NAV pro Automotive Spare Parts:

 • Zvýšení informovanosti všech uživatelů
 • Kvalita a rychlost zpracování zakázek
 • Snížení stavu skladů díky zlepšením v nákupním procesu
 • Lepší informovanost mateřské společnosti díky reportingu
 • Efektivní přístup k aktivním i pasivním záznamům
 • Okamžitý přehled o ekonomických ukazatelích společnosti
*
*Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Automotive Spare Parts příznivě ovlivnila růst firmy i v současných obtížných ekonomických podmínkách.*

Petr Kučera
Jednatel společnosti

*


Customer Size: Medium Organization
Industry: Motor Vehicle Parts Dealers
Country or Region: Czech Republic
Solutions:
 • Microsoft Dynamics NAV
 • Windows Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008
 • Microsoft Office Professional 2007
Downloadable ResourcesPDF Document