OKIN FACILITY využívá pro svůj rychlý nárůst počtu zákazníků Microsoft Dynamics CRM

Společnost OKIN Facility působí v dynamicky se rozvíjejícím oboru facility managementu, s čímž souvisí i růst počtu zákazníků. Aby s nimi dovedla ještě lépe spolupracovat, zvolila informační systém Microsoft Dynamics CRM. Vedení společnosti tak má nyní k dispozici lepší informace, a získalo tak dokonalý přehled nad obchodními aktivitami. Všichni uživatelé oceňují velice přívětivé ovládání Microsoft Dynamics CRM.

Výchozí stav

Společnost OKIN FACILITY CZ, která má v současnosti téměř 700 zaměstnanců, patří mezi významné outsourcingové společnosti v ČR. Firma působí na trhu již od roku 1993 a od roku 2003 také na Slovensku. Začínala s nabídkou služeb facility managementu zejména ve velkých administrativních centrech, později přidala i průmyslové podniky a síťové zakázky a nabídku rozšířila o další služby pro podniky.

Facility management zahrnuje správu budov (technickou údržbu a administrativní správu), ale i další služby, které jsou s provozem budov nutně spojeny – úklid, ostraha, energetické služby, péče o zeleň, požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, poštovní služby a řadu dalších.

Před nasazením nového řešení pro CRM uchovávala společnost OKIN Facility informace o klientech a příslušné komunikaci převážně v elektronických dokumentech (soubory Microsoft Excel). Jejich aktualizace neprobíhala centrálně, z čehož pramenila řada nevýhod.

Cíle projektu

V souvislosti se svým rozvojem a nárůstem počtu zákazníků společnost OKIN Facility nutně potřebovala systém pro správu dat o svých klientech. Důležitým faktorem byla rychlost imple-mentace CRM systému. Vedení společnosti očekávalo, že s novým řešením získá lepší a rychlejší přístup k aktuálním informacím o obchodních případech a díky nim bude mít k dispozici ještě lepší podklady pro své rozhodování.

Řešení

Společnosti OKIN Facility vsadila nejdříve na malého dodavatele a jeho vlastní řešení. To však záhy přestalo potřebám dynamicky rostoucí firmy vyhovovat. OKIN Facility tak musela otázku vhodného CRM řešit znovu.

Manažeři OKIN Facility se obrátili na společnost Microsoft s prosbou o rychlé vyřešení situace. Microsoft nabídl své flexibilní řešení Microsoft Dynamics CRM a k jeho nasazení přizval jednoho z nejzkušenějších lokálních partnerů pro CRM řešení, společnost Logos.

Logos předložil nabídku, shromáždil a zanalyzoval požadavky, podle nich navrhl způsob implementace a vše dostalo rychlý spád. Po předchozích měsících čekání se náhle OKIN Facility mohla spolehnout na rychlé a kvalitní řešení od zkušeného dodavatele.

Od předložení nabídky neuplynuly ani tři měsíce a Logos spustil v OKIN Facility zkušební provoz nového řešení Microsoft Dynamics CRM.

Dobu, ode kdy mohli pracovníci OKIN Facility začít CRM využívat, zkrátilo i rychlé a snadné zaškolení pracovníků. Microsoft Dynamics CRM má uživatelské prostředí blízké obecně známému softwaru Microsoft Office.

Implementace kladla velký důraz na uživatelskou přívětivost a propojení s Microsoft Outlook. Díky tomu se začal systém v OKIN Facility okamžitě naplno využívat a skutečně firmě poskytovat všechny přínosy kvalitního CRM.

Přínosy

Microsoft Dynamics CRM se ve společnosti OKIN Facility umí přizpůsobit fungování firmy, zajišťuje jednoduše dostupný reporting podle potřeb uživatelů a intranetový přístup. Samozřejmostí je sdílení dat v reálném čase. Top management společnosti nyní vysoce oceňuje přehledný reporting a dokonalý přehled nad obchodními aktivitami.

K technologii Microsoft Dynamics CRM přitom patří i velice intuitivní ovládání, flexibilní řízení uživatelských oprávnění a především možnost práce off-line v terénu. To, stejně jako propojení s aplikací Microsoft Outlook, nejvíce oceňují sami uživatelé.

Společnost OKIN Facility tak získala řešení, které dlouhodobě a v každodenní praxi posiluje její vztahy se všemi zákazníky, umožňuje je cíleně řídit a optimálně z těchto vztahů těžit. Microsoft Dynamics CRM tímto způsobem podporuje další úspěšný růst obchodu i firmy jako celku.

*
*Přestože jsme zpočátku příliš nevěřili tomu, jak jednoduše lze vše provést, provedená implementace CRM nás zcela přesvědčila. Navíc nám analytici společnosti Logos dokázali, že se nemusíme vždy složitě přizpůsobovat nasazovanému systému, ale že lze systém pružně přizpůsobit nám a našim potřebám.*

Jan Hykel
Marketing Manager, OKIN FACILITY

*

Customer Size: Medium Organization
Industry: Legal
Country or Region: Czech Republic
Solutions:
Downloadable ResourcesPDF Document