Microsoft Dynamics AX wspiera dynamiczny rozwój sieci obiektów gastronomicznych PHU Lubinpex Sp. z o.o.

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. jest firmą z branży gastronomicznej, która funkcjonuje na rynku Dolnego Śląska od 1984 r. Przedsiębiorstwo składa się z 30 placówek gastronomicznych ulokowanych na terenie zakładów górniczych i hut funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zakładów produkcyjnych innych firm, skupionych m.in. w Legnickiej Strefie Ekonomicznej. Dynamiczny rozwój firmy, rosnąca liczba zleceń i kontrahentów, a także powstawanie nowych obiektów przyczyniły się do podjęcia decyzji o implementacji systemu Microsoft Dynamics AX. Rozwiązanie wsparło funkcjonowanie pionu finansowo-księgowego, logistyki oraz handlu, usprawniając procesy zachodzące wewnątrz firmy oraz umożliwiając reagowanie na zmieniające się trendy rynkowe. System pozwolił także na szybkie i przejrzyste tworzenie analiz rentowności placówek, pozytywnie wpływając na wyniki finansowe firmy.

Customer Size: Medium Organization
Industry: Food & Beverage
Country or Region: Poland
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX Technologies
  • Microsoft Dynamics
  • Microsoft Dynamics AX
Downloadable Resources