No, it isn't. It's the same as 5+16MP JPEG Mode.

This topic is valid for:

Nokia Lumia Icon,Nokia Lumia 1520,Nokia Lumia 1320,Nokia Lumia 1020,Nokia Lumia 928,Nokia Lumia 925,Nokia Lumia 920,Nokia Lumia 830,Nokia Lumia 822,Nokia Lumia 820,Nokia Lumia 810,Nokia Lumia 735,Nokia Lumia 635,Nokia Lumia 630,Nokia Lumia 620,Nokia Lumia 530,Nokia Lumia 521,Nokia Lumia 520