Nová koncepce financí

Vytěžte z dat maximum pro svou firmu. Vyhodnoťte a snižte rizika, optimalizujte produktivitu, najděte způsoby snížení nákladů a zároveň zajistěte vaší firmě růst.

Další informace

Zajištění lepšího rozhodování

Získejte komplexní pohled na firmu prostřednictvím zabezpečeného přístupu k datům v reálném čase v kombinaci s nástroji, které zajistí zobrazení komplexního přehledu a podrobnou analýzu.

Další informace

Vyhodnocení a řízení rizik

Samoobslužné nástroje spravují procesy řízení a dosažení shody, a umožňují tak rozvíjet strategii v oblasti rizik, růstu a konkurence.

Další informace

Optimalizace efektivity

Zajištění efektivity v rámci firmy – od modernizace IT po zvýšení produktivity – podporuje růst a snižuje náklady.

Další informace
Další:
Zobrazit více

Nová koncepce podniku

Současné všudypřítomné používání propojených technologií dramaticky změnilo očekávání zákazníků a zároveň poskytlo společnostem možnost soupeřit na novém poli. Prakticky každý podnik nyní přechází na digitální podnikání. Microsoft vám může pomoci, abyste se stali lépe reagující firmou orientovanou na zákazníka.