Nová koncepce lidských zdrojů

Dosažení dobrých výsledků firmy začíná získáním a udržením nejlepších zaměstnanců. Nasazením nové koncepce využívání technologie k řízení a zapojení zaměstnanců vytvoříte podnikovou kulturu 21. století.

Další informace

Vytvořte moderní podnikovou kulturu.

Buďte v kontaktu se všemi zaměstnanci a dejte jim nástroje a informace, které potřebují k tomu, aby mohli uspět kdykoli, kdekoli a s libovolným zařízením.

Další informace

Uvolněte svůj potenciál a získejte z něj maximum.

Vaši zaměstnanci jsou aktivem, které vám přináší největší konkurenční výhody. Přeměňte data pracovních sil na použitelné poznatky, které vám pomohou využít sílu vašeho lidského kapitálu.

Další informace

Přijetí inovací

Odstraňte komplikované struktury a dejte lidem nástroje pro spolupráci v sociálních sítích, pomocí kterých mohou být v kontaktu bez ohledu na roli nebo místo, a vytvořte tak kulturu stojící na inovacích.

Další informace
Další:
Zobrazit více

Nová koncepce podniku

Současné všudypřítomné používání propojených technologií dramaticky změnilo očekávání zákazníků a zároveň poskytlo společnostem možnost soupeřit na novém poli. Prakticky každý podnik nyní přechází na digitální podnikání. Microsoft vám může pomoci, abyste se stali lépe reagující firmou orientovanou na zákazníka.