Společnost Microsoft a inovace: Podpora výkonu organizace

Dnešní vysoká výkonnost společnosti není zárukou dlouhé životnosti: Společnosti, které přežívají a prosperují v dlouhodobém horizontu, se neustále přizpůsobují, vyvíjejí a znovu samy sebe objevují, aby stále vyhovovaly měnícímu se trhu. Viceprezident a ředitel IT společnosti Microsoft Tony Scott říká, že „úspěšná inovace je více než jen vynalézavost. Skutečná inovace musí také podporovat výkonnost organizace. Buď přímým přínosem k růstu výnosů, nebo zvýšením efektivity, která zlepší firemní konkurenceschopnost“.
Zde je ke zvážení sedm klíčových bodů:
  • Inovace je více než pouhé vytváření dalších nových produktů, služeb, procesů a obchodních modelů. Některé z nejlepších inovací představují myšlenku „přilehlých možností“ – kde jsou existující nápady použity v nových kontextech a vytváří tak nové příležitosti.
  • Technologie je ústředním bodem, který dnes pohání inovaci. Podporuje a zároveň usnadňuje formální a neformální inovační procesy a slouží jako součást nových inovací.
  • S tím jak rozpočty zůstávají napjaté, mají ředitelé IT příležitost vytvořit obchodní hodnotu a stát se klíčovými hráči v inovačních snahách prostřednictvím vytvoření nové koncepce IT. To znamená nalézt nové způsoby využívání IT a uvolnit zdroje IT, které se budou moci zaměřovat na inovaci, strategii a růst. V průzkumu magazínu InformationWeek z roku 2011 označilo 26 % respondentů pochopení tržních trendů – včetně nových produktů a služeb – jako klíč k rozvoji inovace.
  • Podniky obvykle řeší inovační snahy prostřednictvím samostatně pracujících inovačních týmů. Občas však nejlepší nápady vzejdou od lidí, kteří jsou přímo propojeni s každodenním fungováním firmy.
  • Zpřístupněním inovačního kanálu pro širší komunitu zaměstnanců, partnerů a zákazníků mohou podniky otevřít dveře společnému hledání nových nápadů a tvořivosti a rozvíjet tak kulturu inovace.
  • Ve společnosti Microsoft je rušení starých struktur bráno jako poučení a společně s vyvážením vynalézavosti, nového přepracování, vývoje, odhodlání k otevřenosti a partnerství považováno za klíčové principy.
Aby se mohla kultura inovace úspěšně rozvíjet, musí se změna, vývoj a rušení stát „normálním fungováním“. Nezáleží, zda to někdo nazve inovací nebo transformací firmy. Směr určují ředitelé IT.