Owens & Minor: Snahy v oblasti modernizace IT se financují samy

Když společnost Owens & Minor, Inc. z Richmondu ve Virginii, která působí jako distributor zdravotnického a chirurgického zboží a společnost spravující zásobovací řetězec poskytovatelů lékařské péče, potřebovala přesunout své podnikové aplikace na nákladově efektivnější platformu, migrovala svůj vlastní kód do prostředí Windows Server 2008. Přesunutím stěžejních aplikací, jako jsou systémy plánování podnikových zdrojů (ERP) do operačního systému Windows Server 2008, softwaru pro správu dat Microsoft SQL Server 2008 a na serverový hardware vytvořila společnost nákladově efektivnější výpočetní platformu, která zajišťuje akceschopnost a přizpůsobivost měnícím se požadavkům.
Hovořili jsme s Rickem Mearsem, hlavním viceprezidentem a ředitelem IT ve společnosti Owens & Minor, o tom, jak aktualizované prostředí IT otevřelo společnosti nové příležitosti.
Jak může modernizace portfolia aplikací a platformy pomoci organizacím vytvořit akceschopnější provoz IT, který podpoří rychlou změnu?
Mears: Hlavním důvodem je to, že když vytváříte nové produkty a služby, abyste vylepšili užitek pro stávající zákazníky a vstoupili na nové trhy, použití stávající starší technologie pro jednotlivé nové služby a produkty nebude jako strategie fungovat. Na druhou stranu není rozumné implementovat nové systémy pro všechny nové podnikatelské činnosti.
Jak vaše společnost využívá přínos modernizace svého portfolia aplikací a infrastruktury IT?
Mears: Nejsme jiní než mnoho dalších společností, které se chystají vytvořit nové odpovídající podnikatelské činnosti a služby, které by dále podpořily zákazníky. Abychom své úsilí mohli podpořit, potřebujeme technologii. Naše strategie modernizace IT má mimo jiné vylepšit předchozí fungování a také rozšířit dosah společnosti za hranice současných trhů. A abychom toho dosáhli, musíme zajistit, že při vylepšení našich systémů nedojde k pouhé implementaci sady neefektivních a zbytečných systémů. Rozhodli jsme se aktualizovat a vylepšit sadu našich funkcí tak, aby konzistentně podpořila celý podnik.
Jednou z oblastí, na které se zaměřujeme, je například správa hlavních dat. Díváme se na veškeré naše současné podnikání a nové podnikatelské činnosti, do kterých se zapojujeme, a snažíme se dosáhnout konzistentního přístupu v oblasti zákazníků, produktů, dodavatelů, cen a také zaměstnanců. V těchto pěti oblastech chceme mít konzistentní data a chceme se vyhnout jejich neefektivnímu zpracování v různých částech společnosti. Poskytne nám to celistvý pohled na tyto věci, a to je podle nás pro technologickou skupinu, jako jsme my, to nejdůležitější. Ukončení používání různých úložišť dat pro jednotlivé podnikové procesy nebo organizační jednotky či oddělení je rizikem každého podnikání. Náš přístup ke správě hlavních dat nám však umožnil se tomu vyhnout.
Značně také investujeme do elektronického obchodování, vytváříme webové portály pro naše zákazníky i dodavatele, abychom vytvořili hlubší integraci s nimi a vylepšili viditelnost dodavatelského řetězce. Komplexní viditelnost dodavatelského řetězce má pro nás zásadní význam. Aktualizace našeho prostředí IT na platformu Windows Server umožnila realizaci tohoto úsilí.
Jaké výhody spatřujete v úsilí o modernizaci IT z pohledu nákladové efektivity?
Mears: Jeden z aspektů našeho přístupu, na který jsme nejvíce hrdí, je, že se financuje sám. Vyžaduje určité kapitálové investice, ale nezvyšuje naše provozní výdaje. Dosahujeme toho prostřednictvím úspor provozních výdajů, kterých dosahujeme v novém prostředí. K opakovaným úsporám dochází díky migraci systému plánování podnikových zdrojů (ERP) mimo základní platformu. Výpočetní platforma společnosti Microsoft je výrazně méně nákladná.
Dále zrychlujeme uvádění služeb a produktů na trh. Můžeme nyní spouštět mnoho nových služeb, jako jsou například podnikatelské činnosti v logistice, během pouhé čtvrtiny roku místo celého roku.
Jak se řediteli IT podařilo získat souhlas k této modernizaci IT od generálního a finančního ředitele?
Mears: Myslím, že jednou z nejdůležitějších věcí je skutečnost, že opakované provozní výdaje na IT jsou vždy děsivou záležitostí. Velkou výhodou našeho přístupu je, že díky těmto migracím přecházíme z platformy vysokých celkových nákladů vlastnictví na platformu se spotřebou s nižšími náklady. Nezvyšujeme naše opakované provozní náklady. Potřebujeme také odlišit a vytvořit nové produkty a služby a vstoupit na nové zákaznické trhy. Pokud vaše technologická platforma podporuje potřebnou rychlost uvedení produktů na trh bez nárůstu nákladů, pak jde o skutečně přesvědčivý přístup. Představili jsme podnikový plán realizace. Náš manažerský tým naštěstí rozumí hodnotě technologie a nesleduje pouze vztah úspor provozních výdajů a zisku. Chápeme, jak důležitou roli hraje IT v našem úsilí o pokračování inovací.
Pomáhá modernizace IT stát se nositelem změn ve společnosti?
Mears: Skutečně nám pomáhá přijít s něčím novým, inovativními službami a produkty, u kterých jsme si jisti, že prospějí naší společnosti a budou lépe sloužit našim zákazníkům. To nám umožní přejít od konceptu k realitě mnohem rychleji a mnohem nákladově efektivnějším způsobem.