Čtyři výhody podnikové sociální sítě a pět klíčových způsobů, jak ji začít využívat

Zaměstnanci pracují pomocí mobilních zařízení. Kanceláře jsou rozmístěny v různých částech světa. Práce je stále méně strukturována.
Není pochyb o tom, že rozsah a tempo podnikání se dramaticky mění. Chtějí-li organizace udržet krok, musejí porozumět novým způsobům využití nápadů zaměstnanců a spojení se zákazníky, partnery a dodavateli. Podniková sociální síť je nová platforma, jak to dokázat.
Nedávná studie společnosti Microsoft ukázala, že mnoho společností nechápe obchodní výhody nástrojů sociálních sítí nebo neví, jak je začít používat. Následující snímky obsahují další informace.
110
Benefit
1

Zvýšení zapojení zaměstnanců

Zvýšení zapojení zaměstnanců
27. května 2013
V průzkumu společnosti Microsoft 51 % respondentů uvedlo, že by uvítali větší zapojení do rozhodování svých společností při zavádění nových nástrojů a technologií. Zaměstnanci mají rádi pocit, že je jim nasloucháno, že je jejich práce oceněna a že se mohou podílet na úspěchu společnosti. Podniková sociální síť může zvýšit zapojení zaměstnanců, protože obrušuje hrany hierarchie, snižuje organizační byrokracii a dává lidem platformu, na které mohou dokázat svou hodnotu pro společnost, navrhnout změny, dát o sobě vědět na fóru, získat lepší povědomí o organizaci a lépe se do ní začlenit.

Někteří lidé definují sociální sítě jako místo k povídání a sdílení příspěvků o tom, co měli k obědu. V osobních sociálních prostředích tomu tak jistě někdy bývá, podniková sociální síť však může změnit způsob, jakým lidé komunikují, sdílejí informace a pracují.
Klíčem je začít v malém, použít sociální síť cílenými způsoby, které mohou přinést okamžitou hodnotu, a na základě těchto úspěchů rozšířit její využití. Je také nezbytné, aby vedení naslouchalo lidem, kteří technologii používají, a mělo pod kontrolou, co funguje a co ne.