Consulting Services

Rychlé a efektivní nasazení technologií společnosti Microsoft zkrátí čas potřebný k dosažení výsledků z investovaných prostředků. Pokud budou vaši lidé využívat technologie v maximální možné míře, pomůže to růstu jejich kvalifikace a také vašeho podnikání. Konzultanti týmu Microsoft Services budou spolupracovat s vaší organizací na efektivním a cenově nenáročném nasazení a přijetí technologií společnosti Microsoft, takže vám mohou pomoci minimalizovat riziko při realizaci nejsložitějších kroků. Naše odborné znalosti platformy Microsoft a spolupráce s naší celosvětovou sítí partnerů a technických komunit umocňuje naši schopnost pomoci vám při zvažování, jaké další možnosti vám nabízí inovace v kombinaci s technologiemi a řešeními společnosti Microsoft.

Řešení přinášející skutečnou obchodní hodnotu

Tým Microsoft Services vám může opět pomoci v následujících oblastech:

    "
  • Snížení časové náročnosti dosažení hodnotných výsledků
  • Nižší riziko a rychlejší implementace
  • Lepší využití technologií
  • Vliv na investice do technologií
  • Podpora odborníků, příštup k důležitým zdrojům informací"

Náš přístup

Na základě našich zkušeností se zákazníky jsme získali bohatou sadu ověřených postupů, ze kterých vycházíme. Náš přístup ke skupinám produktů společnosti Microsoft nám umožňuje podporovat a obhajovat postupy vašeho oddělení IT před ostatními a zároveň se s vámi podělit o odborné znalosti nejnovějších technologií společnosti Microsoft. Ve spolupráci s rozsáhlou celosvětovou sítí partnerů a našimi zdroji pro celosvětové poskytování služeb dokážeme v případě potřeby zajistit specializované způsobilé kapacity a zahraniční zdroje.

Zdroje informací