Enterprise Strategy

Program spolupráce na úrovni exekutivních pracovníků navržený k pomoci s rozhodnutími spojenými s nastavením investic do software a řešení vašich obchodních cílů prostřednictvím informačních technologií. Program Microsoft Enterprise Strategy představuje programový přístup zahrnující přípravu, strategii a plánování, architekturu a služby podporující IT a podnikání.

Technologie ve službách byznysu

Prostřednictvím našeho programu Enterprise Strategy vám pomáháme s následujícími činnostmi:

 • Inovace díky pomoci se zjištěním příležitostí k využití technologií jako prostředků k dosažení cílů, jako je například snížení nákladů na infrastrukturu nebo zvýšení produktivity
 • Zrychlení dosažení dobrých výsledků snížením poměru časové náročnosti a hodnoty při investici do řešení
 • Maximalizace návratnosti investic do technologie v produktech a službách společnosti Microsoft

K dosažení konkrétních cílů program zahrnuje:

 • Tým zkušených architektů
 • Stálé napojení na síť odborníků společnosti Microsoft, kteří dokonale rozumějí podstatě problémů
 • Vlastní informace, včetně výzkumu a osvědčených postupů v oboru
 • Přístup k instruktážím, seminářům a odborným fórům architektů

Náš přístup

Pomáháme dosáhnout okamžité a stálé návratnosti investic v následujících oblastech:

 • Příprava – komplexní přístup k plánování, dodávkám, získávání zdrojů a sledování výsledků, který vytváří soulad mezi provozními aspekty podnikání a obchodními plány na úrovni vedení.
 • Strategie a plánování – strategický postup pro investici do platformy Microsoft, který spojuje podnikání a požadavky IT a pomáhá při rozhodování o tom, kde by investice mohla vést k okamžitým přínosům a kde se jedná o investici do budoucna +E115
 • Architektura – Pomáháme vám vyvíjet dlouhodobě fungující program architektury, který vytvoří soulad mezi vašimi postupy v IT a postupy společnosti Microsoft. Pomůže vám dosáhnout pokroku v podnikání, informacích, integraci a součástech řešení vašich architektur, jakmile se objeví nové technologie
 • Podnikové postupy – Po naplánování prací vám pomůžeme vytvořit správné podnikové postupy a postupy v IT, které vám umožní pracovat podle plánu. Zahrnuto je řízení změn, optimalizace zásad správného řízení, správa zaměstnaneckých výhod a školení zaměstnanců.

Program Enterprise Strategy může nabídnout individuální přístup ke konkrétním problémům nebo příležitostem, kterými se chcete zabývat.

Zdroje informací