Přehled řešení pro veřejnou správu

Vítáme Vás na stránkách společnosti Microsoftu pro veřejnou správu. Přinášíme Vám informace o řešení Vašich potřeb při zajištění služeb a výkonu veřejné správy. Microsoft má v oblasti veřejné správy zahraniční i české zkušenosti s poskytováním moderních nástrojů pro efektivní řízení, poskytování elektronických služeb, elektronickou i hlasovou komunikaci a zpracování dat.

Naším základním cílem je nabídnout Vám taková řešení, která z Vašeho úřadu, nebo organizace, udělají moderní a efektivní úřad. Plně si uvědomujeme, že elektronizace a zavádění služeb eGovernmentu není cíl, ale nástroj pro zajištění kvalitní a efektivní veřejné správy.

Na našem webu najdete nejen příklady stávajících úspěšných řešení, ale i naší vizi o dalším směřování elektronizace veřejné správy.

Ikona: eGovernment

eGovernment

Uvědomujeme si, že veřejná správa v České republice prochází významnými změnami. Je postupně elektronizována a jsou zaváděny služby eGovernmentu. Využívání asistovaných kontaktních míst veřejné správy a garantované elektronické komunikace se stává samozřejmostí.

Ikona: Státní správa

Státní správa

Výkon státní správy zahrnuje široké spektrum různorodých úřadů, institucí a organizací. Stejně tak různé jsou i jejich potřeby. Co ale mají společného, je tlak na efektivitu, transparentnost a spolehlivost zajištění výkonu státní správy.

Ikona: Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdraví je pro nás všechny to nejcennější. Kvalita zdravotní péče závisí i na podmínkách, za kterých je vykonávána. To se týká nejen zabezpečení všech funkcí zdravotnického zařízení, ale i nabídka komfortních služeb pacientům.

Ikona: Samospráva

Samospráva

Samospráva v sobě kombinuje státní správu v přeneseném výkonu i samosprávné agendy a činnosti. Jsou zde vykonávány současně agendy ve správním řízení, které jsou veřejnoprávního charakteru, tak soukromoprávní činnosti jako je správa majetku, nebo bytového fondu.

Ikona: Školství

Školství

Informace věnované učitelům, studentům, a správcům výpočetní techniky na základních, středních a vysokých školách.