Hvad er CityNext?

Byerne og regionerne i de enkelte lande er drivkraften i de globale økonomier og medvirker til at forme miljøet, men byer er meget andet end ændret demografi og uudnyttet potentiale – byer er mennesker. Microsoft CityNext sætter mennesker, uanset om det er myndigheder, borgere eller virksomheder, i stand til at transformere deres byer og fremtid. "Mennesker først" betyder udnyttelse af alle byens borgeres potentiale, så der skabes et sundere, grønnere og rigere samfund. Med CityNext kan du drage fordel af et stort udvalg af produkter og teknologier, et globalt netværk af partnere og en lang række vellykkede programmer til uddannelsessektoren og sociale programmer.

I dag bor over 50 % af verdens befolkning i byerne, der tegner sig for 80 % af det globale bruttonationalprodukt (BNP). Samtidigt er byerne under et enormt pres for at modernisere en forældet infrastruktur og yde mere service til borgerne, ligesom de skal kunne håndtere de barske økonomiske realiteter og svindende økonomiske ressourcer. Men byerne er mere end blot en masse udfordringer. De er også omdrejningspunktet for de videregående uddannelser, avancerede kulturcentre og hjemsted for innovative mennesker der sætter skub i sundhedspleje, energi og videnskab.

I takt med at urbaniseringen skrider frem, må byerne kæmpe for at opskalere deres serviceydelser, leve op til nye forventninger, der opstår, og finde nye måder at styre omkostningerne på. Byerne og regionerne har længe skullet skaffe passende transport, vand, energi og beskyttelse mod kriminalitet tillige med uddannelse og sundhedspleje inden for rimelige økonomiske rammer. Nutidens politikere står imidlertid over for yderligere udfordringer. De skal eksempelvis skaffe bedre online adgang til tjenester og oplysninger samt reagere hurtigere på alt lige fra henvendelser fra borgerne til naturkatastrofer. Mens de moderniserer infrastrukturen for at kunne håndtere det stigende befolkningstal i byerne, skal de finde energieffektive løsninger, som kan forbedre livskvaliteten og samtidigt spare penge.

Opbygning af fundamentet for det 21. århundrede

På et tidspunkt, hvor det eneste man hører er, at der skal "gøres mere med mindre”, kan CityNext hjælpe byerne med at udnytte deres eksisterende ressourcer til at skabe en bæredygtig model for innovation og understøtte otte kritiske områder: Offentlig administration, offentlig sikkerhed, sundhedspleje, bygninger, turisme, uddannelse, transport samt energi og vand.

CityNext har omfattende løsninger, som kan forbedre driften og livskvaliteten nu og i fremtiden. Microsoft og Microsofts partnere hjælper byer verden over med at skabe trivsel – lige fra systemer til automatisk styring af bygninger, som øger energiudnyttelsen, til online løsninger, der forbedrer sundhedsplejen og adgangen til uddannelse. Løsningerne gør mere end blot at hjælpe byerne med at modernisere infrastrukturen, forbedre driften og styre omkostningerne. Hvad der er lige så vigtigt, så fremmer CityNext-initiativer samarbejde mellem byer, erhvervsliv og myndigheder. Borgerne kan f.eks. nemt finde og dele oplysninger via deres foretrukne mobilenheder og sociale medier. Til gengæld kan myndighederne reagere hurtigere på henvendelser og tilbagemeldinger og de kan samarbejde med borgerne om at indføre nye tjenester til gavn for alle.

Nyt syn på drift og infrastruktur
Engagering af borgere og erhvervsliv
Accelerering af innovation og nye muligheder

For at opnå succes skal byerne kunne producere og tiltrække talent i verdensklasse. Overalt tiltrækkes mennesker af livskvalitet, som omfatter uddannelsesmuligheder, sundhedspleje inden for økonomisk overkommelige rammer samt sikre og behagelige leveforhold. Microsoft CityNext kan hjælpe jer med at nå derhen. Ved at samarbejde kan Microsoft og byrådet samt forvaltningsledere, designe løsninger, der kan skaber nye erhvervsmuligheder og sætte skub i innovationen. Forestil dig, hvad der så kan ske i jeres by.

"Vi har samarbejdet med Microsoft i mange år og har været vidner til utrolige fornyelser på tværs af myndigheder, virksomheder og borgere via cloudteknologier og enheder. Alligevel er der endnu mere, som kan gøres for at motivere borgerne i Barcelona og give dem bedre oplevelser. Vi vil fortsat samarbejde tæt med Microsoft og udnytte banebrydende teknologi, tjenester og programmer, som kan gøre Barcelona til et bedre sted at bo, arbejde, besøge og trives."

Xavier Trias
Borgmester i Barcelona

Få mere at vide