Ny programportefølje gør it-direktøren til forandringsagent

For alle virksomheder uanset branche og størrelse gælder det, at it-afdelingen skal håndtere ledelsens, slutbrugernes, kundernes og partnernes ændrede krav og samtidig være nyskabende og investere i strategiske prioriteter.
Tid og penge tvinger dog mange it-direktører til at træffe forretningsmæssigt vanskelige valg. En strategi, som vinder fodfæste blandt virksomheder, er at opbygge et fleksibelt it-miljø, der understøtter hurtige forretningsmæssige forandringer med en modernisering af virksomhedens programportefølje og platform.
"Når du moderniserer programmer, vil du i sagens natur genskrive, rehoste eller udskifte dem, så de kan køre på den moderne platform," siger Scott Rosenbloom, specialist i modernisering af platforme hos Microsoft.
"Moderne platforme bruger struktur, regelprogrammer, OO-teknologier [objektorienterede] og serviceorienterede arkitekturer med elementer, som gør det nemmere et tilpasse programmerne, når de installeres", siger Rosenbloom. "Mange funktioner i eksisterende programmer håndteres endvidere typisk i form af kode, fordi det var det, man havde til rådighed dengang. I dag er mange af disse funktioner blevet erstattet af indbygget funktionalitet."
Der blev f.eks. tidligere skrevet mange programmer, som udelukkende havde til opgave at generere rapporter. "I dag kan opgaven klares med deklarativ programmering i SQL Server, og slutbrugerne kan endvidere selv tilpasse rapporterne, så antallet af it-backlogs reduceres markant, og oplysningerne bliver mere relevante for brugerens formål", siger Rosenbloom.
Et andet eksempel er arbejdsprocesser. "Mange virksomheder har forskellige godkendelsesprocesser, f.eks. i forbindelse med indkøbsrekvisitioner eller udgiftsrapporter", siger Rosenbloom. "Det registreres typisk med en kode. Hvis der skulle foretages ændringer i en arbejdsproces, f.eks. i forbindelse med et nyt lovkrav om, at indkøbsrekvisitioner på mere end USD 1.000 skal underskrives af en underdirektør, var det nødvendigt at skrive yderligere kode."
I dag kan vi håndtere det mere effektivt med værktøjer som SharePoint eller BizTalk, så virksomhederne hurtigere kan reagere på ændrede krav.
En virksomhed, som har startet et moderniseringsinitiativ og høstet fordele af det, er Owens & Minor Inc. i Richmond, Virginia, som er distributør af medicinsk og kirurgisk udstyr og forsyninger til sundhedsområdet.
I 2009 påbegyndte virksomheden overflytningen af sin ERP-platform (Enterprise Resource Planning) fra et miljø med en forældet IBM-mainframe til en Windows Server- og SQL Server-platform. Kapaciteten på den gamle platform var ved at være brugt op, og den var både ufleksibel og dyr i drift. Det ville tage virksomheden flere uger at skrive og køre brugerdefinerede rapporter og flere måneder at implementere softwareopdateringer, så det var vanskeligt at reagere på ændrede forretningsbehov.
Owens & Minor besluttede at flytte virksomhedsprogrammerne til en mere moderne og økonomisk platform og valgte i den forbindelse at overflytte eksisterende kode til Windows Server 2008-miljøet i stedet for at erstatte eller genskrive den, siger Rick Mears, Senior Vice President og CIO hos Owens & Minor.
"Som mange andre ønsker vi at udvikle nye, relevante forretningsområder, produkter og tjenester til både eksisterende og nye kunder, og en it-modernisering understøtter netop dette formål", siger Mears.
Ved at flytte programmerne fra virksomhedens mainframe til Windows Server 2008-operativsystemet, Microsoft SQL Server 2008-software til administration af data og serverbaseret hardware lykkedes det at skabe en mere økonomisk platform med fleksibilitet og funktionalitet til at omstille sig til nye krav.
Driftsbesparelserne fra overflytningen har gjort det muligt for Owens & Minor at investere i andre it-projekter til fordel for forretningen og virksomhedens it-miljø, siger Mears. Herunder et system til administration af masterdata til oprettelse af mere ensartede kundeoplysninger og e-handelsportaler til kunder og leverandører, så virksomhedens forsyningskæde er blevet mere synlig.
De fleste moderniseringsprojekter omfatter forskellige elementer, herunder tilbagetrækning, bevaring, udskiftning, rehosting og genskrivning, siger Rosenbloom. "Projekterne er ikke nødvendigvis en fortløbende proces, men valg, som kunden kan træffe i forbindelse med moderniseringen af miljøet", siger han.
En virksomhed kan have parallelle eller sekventielle tilgangsvinkler. "En virksomhed kan f.eks. vælge at rehoste programmer for at opnå hurtige besparelser i de samlede ejeromkostninger og investere besparelserne i at genskrive programmet, så det bedre opfylder virksomhedens behov", siger Rosenbloom.
En modernisering af programporteføljen kan gøre it-direktøren til virksomhedens forandringsagent.
"En grundig administration af programporteføljen giver den nødvendige synlighed til strategisk planlægning", siger Rosenbloom.
Mange virksomheder har f.eks. flere ERP-systemer og rapporteringssystemer, fordi nye løsninger typisk tilføjes som selvstændige løsninger uden hensyntagen til resten af virksomheden, siger Rosenbloom. "Når du er nået dertil, er det meget nemmere at fastlægge prioriteter og fjerne redundans ud fra en betragtning om, hvilke programmer i infrastrukturen der skaber størst værdi og derfor kan påvirke moderniseringsstrategien mest", fortsætter han.
Se hele interviewet med Owens & Minors Senior Vice President og CIO, Rick Mears, hvis du vil have mere at vide om it-modernisering.