Designstyret virksomhedstransformation

Sæt mennesker og kultur i centrum for oplevelsen
Vi har altid identificeret os med, hvordan "outsidere" og individualistiske designere har betragtet den omgivende verden og de mennesker, der lever i den. VI beundrer, hvordan de håndterer problemer og/eller ser nye muligheder ved at skabe nye, innovative oplevelser, produkter og/eller tjenester, som skaber stærk tilknytning ved at sætte mennesker og kultur helt i centrum af designet. Man kan sige, at jo mere du skaber løsninger i denne ånd, desto større sandsynlighed er der for, at de bliver en varig succes.
Et markant eksempel på dette er det berømte hus Fallingwater, som Frank Lloyd Wright tegnede i 1935. Huset er selv den dag i dag et af de mest besøgte huse i verden. Som tilgang valgte Frank at tale med kunderne i forvejen og spørge dem, hvad det var, de ville have. De sagde, at de ville have et hus, der var en del af landskabet. Måske ville de have et hus med udsigt til vandfaldet? Designet gav dem imidlertid et hus oven på vandfaldet. Det gjorde i sandhed huset til en del af landskabet. Inde i huset hører man hele tiden vandfaldet. Det er en del af oplevelsen af huset. Han havde en dyb forståelse af sin kundes behov og skabte en vision og i sidste ende en løsning, der modsvarede dette behov. Det funktionelle og alligevel smukke design er stadig inspirerende i dag. Det har bevaret sin skønhed og er tidløst!
Design er naturligvis underlagt den enkeltes smag, selv om store designere uden tvivl har et fælles værdisæt, der fremmer innovation og kreativitet og resulterer i løsninger, der har kunden i centrum, og som ofte er holdbare på lang sigt. Dette kan føres tilbage til kreativiteten, det at være dristig og modig, at tænke fra mange retninger – udefra, indefra, nedefra, oppefra, fra siden – og en høj grad af samarbejdsvilje eller et intenst fokus på kundens oplevelse.
Når vi overfører denne tankegang og arbejdsform til virksomheden, oplever vi, at flere og flere kunder flytter sig i retning af denne tilgang, især i forhold til, hvordan de skiller sig ud fra deres konkurrenter og skaber ny plads på markedet. Virksomhedsledere og teknologiske frontløbere har inden for deres respektive områder mulighed for at bidrage til designstyret virksomhedstransformation:
Konkurrencemæssig differentiering
  • Dybdegående identifikation af de uhåndgribelige kvaliteter hos konkurrenter, og hvordan disse kvaliteter skaber en oplevelse, der hænger sammen med det, brandet udtrykker, som en del af en overordnet arkitektur for brandet.
  • Opdeling og analyse af trusler fra eksisterende konkurrenter, nye spillere på markedet, erstatningsprodukter eller tilsyneladende uforståelige ændringer af markedsforholdene, traditionel markedsanalyse eller økonomisk sammenligning kan hjælpe med præcist at definere de mulige områder, hvor du kan skabe differentiering.
Ny plads på markedet
  • Opbyg en dyb forståelse af kundernes behov, ønsker og drømme, som ligger uden for det snævre felt af eksisterende produkter eller tjenester.
  • Undersøg potentielle produkter eller tjenester, der kan ændre normerne på markedet.
For at kunne udnytte disse muligheder ønsker vores kunder, at vi viser et fuldt engagement, der er relevant for opgaven
Microsofts tilgang er gearet til at forbedre traditionelle sekventielle ydelsesmodeller, hvad angår kvaliteten og effekten af resultatet, samt reduktion af den samlede tid, det ville have taget at opnå tilsvarende resultater med en anden metode. Det indebærer, at vi skal hjælpe med at skabe ny værdi sammen med vores kunder, forbedre vores strategiske relevans og sætte yderligere fart i udrulningen af initiativer, hvor vi bruger vores teknologi på en måde, der sikrer et mere vedvarende og omfattende engagement. Vi identificerer og definerer hidtil uopdagede og ofte overraskende muligheder for vores kunder, f.eks. ny plads på markedet eller direkte differentiering.
Hvis man betragter problemet i forhold til design af virksomhedskoncept, teknologikoncept og oplevelseskoncept, er det på det sted, hvor disse tre forhold mødes, at vi finder gennembrudspotentiale, kan skabe værdier i organisationen samt afbalancere og strukturere på den rigtige måde, så vi bedre kan styrke den fortsatte transformation. Vi bruger udtrykket "design", fordi det omfatter både det ønskede resultat og ambitionen, den anvendte kreativitet (innovation) og eksperimentale tilgang, forskningen og prototypefremstillingen, æstetikken og den menneskelige reaktion samt markedets og branchens reaktion.
Tilgang til designstyret virksomhedstransformation
Microsoft er ekspert i at tage komplekse udfordringer op og skabe klarhed for at definere enkle, elegante og værdifulde løsninger med en gennemprøvet multidisciplinær tilgang samt eliminering af ineffektive elementer og omkostningsfulde omarbejdelser af sekventielle forsknings- og analysemodeller. Vi anvender unik viden og erfaring med en teknologiportefølje, der er uden sidestykke. Få mere at vide ved at besøge webstedet Enterprise Strategy, eller send en e-mail til goesph@microsoft.com, hvis du vil henvende dig direkte til os".