Indføringen af Enterprise Social retter sig mod SMV'er og store virksomheder

I 2013 udførte Ipsos, et uafhængigt markedsforskningsfirma, som ledes og administreres af professionelle forskere, en undersøgelse af 9.908 informationsmedarbejdere på tværs af 32 lande. Undersøgelsens formål var at samle oplysninger om, hvordan medarbejdere anvender sociale værktøjer på arbejdspladsen, og hvordan indføringen og brugen af disse løsninger varierer på tværs af virksomheder af forskellige størrelser (SMV'er kontra store virksomheder). Nedenfor finder du en oversigt over undersøgelsens resultater.
Professionel brug af sociale værktøjer
Mail
93%
94%
Chat
54%
56%
Teamwebsteder og intranet
51%
61%
Videokonferencer
49%
53%
Nye feeds
41%
42%
Offentligt FTP/skylager
37%
30%
Eksterne sociale netværk
35%
29%
Interne sociale netværk
22%
23%
Blogplatforme
19%
16%
Mikroblogging
19%
16%
Webaggregatorer
16%
13%
SMV
Enterprise
Professionel brug af sociale værktøjer

9. juli 2013
Billede: Web


Brug af sociale værktøjer varierer på tværs af virksomheder af forskellige størrelser
 • Medarbejdere på SMV'er er mere tilbøjelige til at bruge flere sociale værktøjer i arbejdet, og de benytter oftere en blanding af interne og eksterne sociale værktøjer, herunder følgende:
 • Offentligt FTP/skylager (37 % af medarbejderne i SMV'er kontra 30 % af medarbejderne i store virksomheder)
 • Eksterne sociale netværk (35 % kontra 29 %)
 • Blogplatforme (19 % kontra 16 %)
 • Mikroblogging (19 % kontra 16 %)
 • Webaggregatorer (16 % kontra 13 %)
 • Medarbejderne i store virksomheder er dog mere tilbøjelige til at bruge teamwebsteder/intranet (61 % af medarbejderne i store virksomheder kontra 51 % af medarbejderne i SMV'er) og videokonferencer (53 % kontra 49 %).
 • Det dominerende formål med brugen af sociale værktøjer i både SMV'er og store virksomheder er kommunikation med kolleger (7 ud af 10 respondenter).
På trods af behovet er der stadig barrierer for indføringen
 • Medarbejdere i store virksomheder er mere tilbøjelige end SMV-medarbejdere til at sige, at deres arbejdsgiver begrænser brugen af bestemte sociale værktøjer. De værktøjer, der primært begrænses, er følgende:
 • Eksterne sociale netværk (34 % af medarbejderne i store virksomheder kontra 25 % af medarbejderne i SMV'er)
 • Mikroblogging (33 % kontra 24 %)
 • Interne sociale netværk (27 % kontra 21 %)
 • Blogplatforme (26 % kontra 19 %)
 • Sikkerhedsmæssige hensyn er den vigtigste årsag til, at arbejdsgivere begrænser brugen af sociale værktøjer: 71 % af medarbejderne i store virksomheder og 60 % af medarbejderne i SMV'er siger, at disse begrænsninger er acceptable af hensyn til sikkerheden. Andre hensyn omfatter:
 • Reduceret produktivitet (58 % af medarbejderne i store virksomheder kontra 59 % af medarbejderne i små virksomheder)
 • HR-hensyn (28 % i både store og små virksomheder)
 • Virksomhedens omdømme (27 % kontra 21 %)
 • Tab af data (25 % kontra 22 %)
Overordnet fremhæver dataene et enormt behov og masser af samarbejdsmuligheder
 • Næsten 50 % af medarbejderne i både SMV'er og store virksomheder har angivet, at brugen af sociale værktøjer i virksomheden har øget deres produktivitet (49 % i SMV'er og 45 % i store virksomheder)
 • 39 % af medarbejderne i SMV'er og 36 % af medarbejderne i store virksomheder siger, at de kunne udføre deres arbejde bedre, hvis ledelsen i højere grad støttede brugen af sociale værktøjer.
 • 34 % af medarbejderne i SMV'er og 30 % af medarbejderne i store virksomheder siger, at de er villige til selv at betale for sociale værktøjer til brug i virksomheden.
Vigtigste barrierer for brug
Sikkerhedshensyn
60%
71%
Produktivitetstab
59%
58%
HR
HR-hensyn
28%
28%
Hensyn til
virksomheds omdømme
21%
27%
Datatab
22%
25%
Varemærkes udbredelse
18%
19%
Ingen af disse
2%
1%
Jeg er ikke sikker
7%
6%
SMV
Enterprise
Vigtigste barrierer for brug

9. juli 2013
Billede: Web