Global undersøgelse i 32 lande viser, at medarbejdernes appetit for sociale værktøjer vokser

Global undersøgelse i 32 lande viser, at medarbejdernes appetit for sociale værktøjer vokser, selv om det betyder, at de bruger deres egne penge og lader hånt om organisationens politik for at bruge teknologien.
Næste halvdelen af medarbejderne svarede, at sociale værktøjer på kontoret hjælper med at øge deres produktivitet, men mere end 30 % af virksomhederne undervurderer værdien af disse værktøjer og ofte lægger begrænsninger på deres brug. Det viser en ny Microsoft-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag.
Undersøgelsen, der blev lavet for Microsoft Corp. af analysevirksomheden Ipsos blandt 9.908 informationsmedarbejdere i 32 lande, fandt også, at 39 % af medarbejderne følte, at der ikke er nok samarbejde på deres arbejdsplads, og 40 % mener, at sociale værktøjer hjælper med at give bedre teamwork. Mere overraskende sagde 31 %, at de er villige til at bruge deres egne penge på at købe sociale værktøjer.
"Medarbejderne tager allerede deres egne enheder med til deres arbejdsplads, men nu tager de i stigende grad også deres egne tjenester med," siger Charlene Li, grundlægger og analytiker hos Altimeter Group – en virksomhed, der studerer sociale medier og andre teknologitendenser. "Medarbejderne forventer at arbejde forskelligt med værktøjer, der føles mere moderne og forbundet, men som også afspejler, hvordan de handler i deres eget liv. Enterprise Social repræsenterer en ny måde at arbejde på, og organisationer, som byder disse værktøjer velkomne, forbedrer samarbejde, giver kunderne hurtigere svar og skaber konkurrencemæssige fordele."
Undersøgelsen fandt også tydelige forskelle mellem lande, sektorer og køn, da de relaterer sig til niveauerne af de produktivitets-, samarbejds- og kommunikationsværktøjer, der bruges på arbejdspladserne i dag.
Områder
  • Medarbejdere i Asien/Stillehavsområdet var dem, der mest tilskrev højere produktivitetsniveauer til den øgede brug af sociale værktøjer, efterfulgt af Latinamerika og Europa. Medarbejdere i Latinamerika var imidlertid dem, der mest gav de sociale medier æren for større samarbejde på arbejdspladsen, efterfulgt af Asien/Stillehavsområdet og Europa.
  • En større procentdel af medarbejderne i Latinamerika og Asien/Stillehavsområdet bruger i stigende grad sociale værktøjer. Derimod er medarbejderne i Nordamerika og Europa langsommere til at tage mange sociale værktøjer i brug.
Sektorer
  • Finansielle tjenester og medarbejdere i den offentlige sektor var dem, som primært sagde, at deres arbejdsplads lægger restriktioner på brugen af sociale værktøjer, måske pga. niveauet af regulativer i disse sektorer.
  • Desuden var fagpersoner i finansielle tjenester (74 %) og offentlige organer (72 %) dem, som i højere grad end i andre områder sagde, at disse restriktioner skyldes sikkerhedshensyn, mens dem, der arbejder i detail- (59 %), rejse- samt hotelbranchen (57 %) var dem, som primært sagde, at de er skyld i produktivitetstab.
Køn
  • Mænd tilskrev mere end kvinder højere produktivitetsniveauer til sociale værktøjer i en fagmæssig sammenhæng.
  • Kvinder mener i højere grad end mænd, at deres virksomhed begrænser brugen af sociale værktøjer.
  • Mænd mener i højere grad end kvinder, at disse restriktioner skyldes sikkerhedshensyn, mens kvinder mere klandrer produktivitetstab.
"På samme måde som mail accelererede virksomhedernes fart i 90'erne, vil Enterprise Social være det, der driver større fleksibilitet og transformering på arbejdspladserne i det 21. århundrede," siger Kurt DelBene, direktør for Microsoft Office Division. "Når vi ser, hvordan samarbejde og kommunikation fortsætter med at udvikle sig, tror vi, at de værktøjer, som man bruger i dag – mail, chat, voice, videokonferencer, sociale medier – vil blive samlet og dybt integreret i apps på måder, der vil gøre samarbejde hurtigere og totalt ændre den måde, man arbejder på."
Microsoft forestiller sig Enterprise Social som en fiber, der samler alle samarbejdsværktøjer i en virksomhed, og ikke som et separat websted eller en separat app, der skal tilføjes medarbejderens forskellige daglige aktiviteter. Når virksomhederne begynder at bruge sociale værktøjer som f.eks. Yammer, Microsoft Office 365, Microsoft Lync og Microsoft Dynamics CRM til samarbejde, deling og kommunikation uden for og i deres organisationer, vil de få fordele af et forbedret teamsamarbejde, medarbejderengagement, organisationsmæssig integration samt den fleksibilitet, som kræves for at kunne reagere hurtigt på ændringer og krav i branchen. Hvis Enterprise Social bruges korrekt, kan det give væsentlig værdi for virksomheden ved at forbedre den måde, medarbejderne knytter relationer, deler oplysninger og arbejder på tværs af teams og geografiske afstande samt ud over firmaets firewall til kunder, leverandører og andre nøglerelationer.
Enterprise Social-værktøjer som f.eks. Yammer hjalp Red Robin med at transformere en stor, spredt medarbejderbase på næsten 30.000 på tværs af 44 stater til en mere tæt forbundet arbejdsstyrke, der var helt fokuseret på teammedlems- og gæstetilfredshed," siger Chris Laping, vicedirektør for Business Transformation og informationschef, Red Robin. "Men endnu vigtigere så hjælper det os med at sikre, at vi når ud til vores arbejdsstyrke – 87 % er millenniumgenerationen – på den rigtige måde til uddannelse og engagement, fordi de ønsker at være engagerede gennem sociale og mobile medier." Du kan finde flere oplysninger om Microsoft-undersøgelsen på http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/enterprisesocial. Microsoft inviterer dig også til at deltage i den Social Enterprise-samtale, der finder sted på Twitter. Ved "The Worldwide Water Cooler" – http://www.theworldwidewatercooler.com – kan deltagerne få svar på spørgsmål og dele ideer via Twitter direkte fra webstedet.
Om undersøgelsen
Disse er nogle af resultaterne i en Ipsos-undersøgelse blandt informationsmedarbejdere (defineret som voksne medarbejdere, der arbejder i en virksomhed med mindst 100 medarbejdere, som bruger en pc, bærbar pc, tablet eller smartphone i mindst 75 % af deres jobfunktion) udført online fra d. 25/3 til d. 24/4 2013. I alt blev der udført 9.908 interviews i 32 lande. Alle eksempelundersøgelser og afstemninger kan være underlagt andre fejlkilder, herunder, men ikke begrænset til, dækningsfejl og målefejl.