A Microsoft informatikai részlegének útja a felhő felé: az alkalmazások szempontjai

A Microsoft IT-részlege (MSIT) jelenleg többnyire hagyományos, helyszíni termékeket használ, de gyors léptekkel áll át egy olyan vegyes használatú környezetre, amelyben a helyszíni telepítésű szoftverek, a szolgáltatásként nyújtott szoftverek (például a Microsoft® Exchange Online), illetve a Windows Azure-termékek egyfajta kombinációját nyújtja. A Microsoft a Windows Azure platformot a felhőben futó alkalmazások fejlesztésének alapjaként fejlesztette ki. A Microsoft felhőalapú szolgáltatásait – a Microsoft által üzemeltetett és online szolgáltatások formájában kínált termékeket, szolgáltatásokat és ügyfélélményeket – körülbelül 20 millió vállalkozás és több mint egymilliárd ember használja. A Windows Azure platform olyan felhőalapú technológiák egy csoportját biztosítja, amelyek mindegyike egy-egy konkrét szolgáltatáskészletet nyújt a fejlesztők számára, és azt a felhőben vagy helyi rendszereken futó alkalmazások egyaránt használhatják. Az MSIT felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó stratégiája egységes, és nagy mértékben kiegészítik egymást a Microsoft helyszíni kínálatával. Az MSIT (és a Microsoft ügyfelei) számára a „mindent vagy semmit” jellegű megközelítés helyett új felhőalapú technológiák és meglévő képességek használata egyaránt lehetséges. Az MSIT becslései szerint, ha egy vállalkozás áthelyezi az alkalmazásait a Windows Azure platformra, körülbelül 35 és 40 százalék közötti megtakarítást érhet el a támogatás, az alkalmazásfejlesztés és -karbantartás, illetve a hardverek, a külső üzemeltetés és a szoftverlicencek azonosítható általános költségeiben. Az MSIT háromosztatú megközelítést használ az alkalmazások Windows Azure platformon történő fejlesztésénél:
 • Azonosítani kell az olyan meglévő alkalmazásokat, amelyek a működés szempontjából nem kritikus fontosságúak, amelyekhez megbízható tartaléklehetőségek vannak, és amelyeknél olyan terhelési karakterisztika jellemző, amely alkalmas a felhőalapú működésre. Ezek az első alkalmazások, amelyeket az MSIT áttelepít a Windows Azure infrastruktúrába, és amelyek használatával kialakítja a bevált gyakorlatot, illetve az újra felhasználható összetevőket a többi, összetettebb áttelepítéshez.
 • Gondoskodni kell róla, hogy az új alkalmazások, amelyeket a fejlesztők a Windows Azure infrastruktúrában írnak vagy telepítenek, ténylegesen a Windows Azure technológia felhasználásával legyenek megírva és telepítve. A Windows Azure infrastruktúrát az alapértelmezett alkalmazásfejlesztési platformmá kell tenni.
 • Több évet felölelő terveket kell készíteni, majd el kell kezdeni az MSIT legnagyobb és működés szempontjából leginkább kritikus fontosságú alkalmazásainak részbeni áthelyezését a Windows Azure platformra. Ez lehetővé teszi a korábbi, kevésbé összetett áttelepítések során szerzett tapasztalatok felhasználását.
Meglévő alkalmazások áthelyezése
Amikor egy szervezet meglévő alkalmazásokat helyez át a Windows Azure platformra, fontos szem előtt tartani a következőket:
 • Bonyolultabb lehet, mint új, a Windows Azure platformra vagy felhőalapú működésre tervezett alkalmazásokat fejleszteni.
 • Az első áttelepítéshez jobb kisebb kockázatú és egyszerűbb alkalmazásokat választani, hogy meg lehessen ismerkedni a folyamattal. A vállalatok ezt követően próbálhatják meg az olyan összetettebb alkalmazások áttelepítését, amelyeknél szabályozói kitettség, integrációs kérdések, strukturális függőségek vagy más bonyodalmak merülnek fel.
 • Segít megérteni az áttelepítendő alkalmazások technikai szempontjait, és hogy a vállalat az áttelepítés előtt miként használja az adott alkalmazást.
 • Segít megérteni, hogy az alkalmazás figyelése milyen igényekkel jár, mi az alkalmazás élettartama, így hozzáigazítható a Windows Azure megoldáscsomaghoz.
 • Előnyös a terhelési karakterisztika megértése szempontjából, amely mutatja, hogy megfelel-e a Windows Azure platformon történő használatra. A következő táblázat mutatja be ezeket a karakterisztikákat:
Karakterisztika Leírás
Ki/be Általában időszaki vagy időhöz kötött terhelés tartozik ide, amelynél csak bizonyos időszakokban van feldolgozási igény.
Előre jelezhető csúcsidőszakok A hét bizonyos napjain vagy az év adott időszakaiban előre jelezhető aktivitási csúcsok tartoznak ide.
Előre nem jelezhető csúcsidőszakok Általában olyan előre nem látható események tartoznak ide, amelyek súlyos használati követelményeket támasztanak. Így a vállalatnak erre megfelelő méretezéssel kell felkészülnie.
Gyors növekedés Általában az új fejlesztésekhez kapcsolódik, különösen induló vállalkozásoknál vagy nagyobb cégeken belüli konkrét csoportoknál.
Windows Azure-projektek
Csekély kockázatú alkalmazás áthelyezése: az árverési eszköz 
Az árverési eszköz a Microsoft éves adományozási kampányának egy összetevője. Az eszköz nagy ugrásszerű terheléseken ment keresztül (Előre jelezhető csúcsterheléses karakterisztika). A kihasználtság a hónap nagy részében alacsony volt, majd az utolsó napi csúcsterhelésnél elégtelennek bizonyult, mivel a licitek 20 százaléka az utolsó napon történt. Így számos licitáló kimaradt az adományozás lehetőségéből, mert az árverési eszköz a súlyos utolsó napi terhelés miatt elérhetetlen volt. Ezt a projektet három pár IIS és Microsoft SQL Server® virtuális gépeket működtető együttes szolgálta ki.
A megoldás kiemelkedő pontjai
 • Hibrid Windows Azure felhőalapú és helyszíni architektúra használata.
 • Egyszeri bejelentkezés használata az Active Directory® összevonási szolgáltatások használatával.
Az árverési eszközzel elért eredmények
 • A megoldás négy és az utolsó napi nagy forgalom 24 példánya között egyszerűen méretezhető volt.
 • Minden felhasználó, aki licitálni akart, végül is tudott licitálni.
 • Ez a Microsoft évenkénti adományozási kampányában rekordot döntő év volt, körülbelül 500 000 dollár adományt sikerült gyűjteni.
Az árverési eszköz áthelyezéséből és használatából fakadó tanulságok
A fejlesztéshez szükséges betanulási idő viszonylag rövid volt, mivel a Windows Azure fejlesztőeszközei hasonlóak a jelenlegi Visual Studio-fejlesztőkörnyezethez.
 • A Windows Azure platform erőssége a környezet igény szerinti méretezése, ez a folyamat egyszerű és akadálytalanul megvalósítható volt.
 • A Windows Azure platform egységes. A fejlesztési, az éles előtti és az éles környezet ugyanaz, és zökkenőmentes átmenetet tesz lehetővé az éles üzembe.
Új alkalmazás – Social eXperience Platform („Közösségi élmény platform”, SXP) 
A Microsoft.com webhely Video Showcase oldala több mint 8000 marketing témájú videóhoz biztosít hozzáférést. A munkatársak a korábbi helyszíni telepítésű megoldás használatával kezelték az oldal hozzászólásait és értékeléseit, szűrték a csúnya beszédet és a kéretlen tartalmakat, illetve moderálták az oldalt. Problémák voltak azonban a méretezhetőséggel, a fenntartási költségekkel, a bővíthetőséggel, a teljesítménnyel és a rendelkezésre állással.
A megoldás kiemelkedő pontjai
 • Hibrid Windows Azure felhőalapú és helyszíni architektúra használata.
 • Többvállalatos képességek lehetővé tétele. A Microsoft.com webhely bármelyik alwebhelye használhatja az SXP platformot. Az első bérlő a Video Showcase webhely volt, és 2011 közepére a szolgáltatáshoz már 57 bérlő tartozik.
 • Minden bérlőhöz külön SQL Azure-adatbázis használata a hozzászólások és értékelések tárolására.
 • A Microsoft System Center Operations Manager Connector használata a riasztások és értesítések Systems Center Operations Manager alkalmazáson keresztüli továbbítására.
Az SXP eredményei
 • A havi költségek csökkentése 15 000 dollárról 45 dollárra.
 • A rendelkezésre állás növelése 99,1 százalékról 99,997 százalékra.
 • Az új verziók megjelenése döbbenetes módon felgyorsult. Korábban akár hat hétig is eltartott az új verziók megjelenése, most ez 45 percre csökkent.
 • Lehetővé váltak az egyszerű, gombnyomásra történő frissítések, amelyek nem járnak tervezett leállással. Tíz frissítés már megtörtént, és egyetlen tranzakció sem maradt ki.
 • 2011 decembere óta 10 000 000 hibamentes tranzakciót tett lehetővé.
 • Az átlagos válaszidő 10 ezredmásodperc alá csökkent. Az MSIT szolgáltatásiszint-szerződése 250 ezredmásodpercet ír elő.
 • Az MSIT így egy külső, versenytárs által forgalmazott termék 37 példányát tudta lecserélni egy olyan felhőalapú Microsoft-megoldásra, amely nagyvállalati léptékben működik.
Az SXP tanulságai
 • A Windows Azure nagymértékben csökkenti az alkalmazás karbantartásához és frissítéséhez szükséges időt, illetve fejlesztői beavatkozási igényt.
 • A mérnöki és üzemeltetési részlegeknek már a folyamat korai fázisában partnerként be kell lépniük annak garantálására, hogy az alkalmazásfejlesztés az üzemeltetési szempontokat – például a figyelést és karbantartást – is integrálja.
 • A Windows Azure alapvető változást jelent abban, hogy az informatikai részlegek hogyan közelítik meg a felhőalapú számítástechnikához kapcsolódó kiadások és erőforrások felosztását. A kiadások ettől kezdve inkább az üzemeltetési költségeknél összpontosulnak, kevésbé a beruházásoknál, míg az erőforrások felosztásában elsősorban a fejlesztés és az innováció jelenik meg a karbantartás és üzemeltetés helyett.
Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan alakította ki és valósította meg a Microsoft informatikai részlege alkalmazásportfóliójának szegmentálását és áttelepítési stratégiáját az Azure platformhoz, nézze meg a következő videót: Hogyan alakította ki a Microsoft informatikai részlege az alkalmazások szegmentálását és áttelepítési stratégiáját a felhőhöz?.
További oktatási források találhatóak a következő helyen: