Barcelona – forberedt på fremtiden

Barcelona – forberedt på fremtiden
Byen Barcelona anses som en global innovatør innen handel, turisme, IT og arkitektur, og jobber nå aktivt for å skape egen og andre byers fremtidige suksess ved hjelp av teknologi. Barcelona er den nest største byen i Spania med 1,6 millioner innbyggere.
De offentlige avdelingene i Barcelona bruker alle forskjellige systemer og tredjepartsverktøy for å administrere prosesser og innsamlede firmaopplysninger (BI – Business Intelligence). Før 2013 innebar dette at ansatte måtte sette sammen ulike data manuelt for å skaffe innsikt i byens tjenester, for eksempel transport og akutteam. Disse manuelle prosessene reduserte effektiviteten og var i tillegg kostnadsdrivende. Med fremveksten av sosiale medier og andre nye teknologier ble store mengder av offentlige data tilgjengelige, men de ble ikke utnyttet av kommunens ansatte og innbyggere.
For å tilrettelegge for fremtiden bestemte Barcelona seg for å lage en rimelig og brukervennlig skybasert Big Data-løsning. "Vi forbereder oss på en ny tid der vi kan bruke Big Data for å forbedre livskvaliteten til folk gjennom bedre tjenester og økonomisk vekst," sier Lluis Sanz Marco, informasjonsdirektør ved det kommunale informasjonsinstituttet i Barcelona.
Etter å ha vurdert ulike løsninger ble det bestemt at det skulle bygges en Big Data-pilotløsning på Microsoft-plattformen. Løsningen bruker Windows Azure-, Windows Azure HDInsight Service- og Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition-programvare samt Windows 8-operativsystemet og Microsoft Excel 2010-regnearkprogramvare. Marco forteller at "vi kan analysere store og komplekse data til en overkommelig kostnad sammenlignet med andre teknologier for massiv parallellbehandling ved hjelp av Windows Azure HDInsight." For å få hjelp til å utforme og distribuere Big Data-pilotløsningen engasjerte kommunen Bismart, en Microsoft Big Data-partner og en prisbelønnet Microsoft Business Intelligence-partner.
I 2011 utviklet et team av ingeniører fra Bismart og kommunen en hybridsky ved å flytte noen avdelingssystemer til Windows Azure mens andre ble bevart i kommunens eget nettverk. Barcelona arbeidet også med Bismart for å opprette tre nye tjenester: Open Data, bigov Better City Indicators og La Mercé-festivalen. Alle disse tre tjenestene, som for øyeblikket testes som pilot, kan hjelpe byen med å nå sine mål ved å tilby bedre tjenester og offentlig innsyn.
Bigov Better City Indicators
For å gi mer offentlig innsyn har kommunen arbeidet med Bismart for å lage et instrumentbord kalt bigov Better City Indicators. Instrumentbordet er utformet til bruk for offentlig ansatte og innbyggere, og gir visninger i nær sanntid av 120 sentrale ytelsesindikatorer (KPIer – Key Performance Indicators), som måler data om emner, for eksempel administrative prosedyrer, kommunale tjenester, som offentlig sykkelbruk og antall personer som bruker hver bussrute, økonomi og befolkningsdemografi. Bismart utviklet også Windows 8-appen ved hjelp av Microsoft Visual Studio 2010 Premium.
La Mercé-festivalen
For å effektivisere planleggingen av Spanias største årlige festival, La Mercé, og for å teste effekten av å bruke Big Data, arbeidet Barcelona med Bismart for å utvikle La Mercé-tjenesten. Den kan gi offentlig ansatte innsikt i strukturerte og ustrukturerte data relatert til festivalen, slik at kommunen kan forbedre tjenestene den tilbyr, og tilrettelegge for større deltakelse. Innsamlede data er relatert til festivalens møtesteder for underholdning og mat, interesse og tilfredshet hos innbyggerne, personforflytninger og registrering av hendelser. Andre datakilder gir kunnskap om kredittkorttransaksjoner, webområdebesøk, kundeserviceforespørsler, GPS-data, trafikkstatus, værdata og parkering. Kommunen kan også få kjennskap til antallet personer som har ankommet til festivalen gjennom en bestemt port, og statistikk om medisinske krisesituasjoner og kriminalitet. Dette gir bedre og sikrere festivaler i fremtiden ved at tidligere utfordringer minimaliseres.
Forbedre livskvalitet og forretningsmuligheter
Ved å levere gratis Open Data-tjenester får også bedrifter muligheter til å skape nye apper og elektroniske tjenester. Når Big Data blir forståelige, fører det også til en betydelig forbedring når det gjelder tjenestene som kommunen kan tilby, ettersom ansatte bedre kan identifisere behovene til befolkningen basert på registre i offentlige systemer, sosiale medier og GPS-signaler som viser hvordan folk beveger seg i byen.
Barcelona kan for eksempel bruke den økte datakunnskapen til å forbedre offentlige sykkelutleiestasjoner, et program kalt Bicing. Som Lluis Sanz Marco sier: "Ett av problemene i de store byene som Barcelona, er transport. Vi følger bevegelsene for bussene, men vi følger også bevegelsene for annen transport, som Bicing. Ved å behandle dataene vet vi at vi kan få kunnskapen vi trenger for å distribuere sykler på en annen måte, slik at folk kan bruke dem til å få forbindelse med andre transportformer, som busser og tog. I tillegg kan vi gi folk flere alternativer for offentlig transport og dermed skape en mer bærekraftig modell."
Med den nye Big Data-løsningen kan Barcelona tilrettelegge for bedre samarbeid mellom innbyggere, bedriftseiere og turister. "Våre Big Data- og BI-løsninger med Windows Azure er virkelig internasjonale prosjekter," sier Marco. "I tillegg til å hjelpe byen vår kan de utgjøre grunnlaget for en Smart City-infrastruktur som er foreslått av City Protocol Society. Hvis rammeverket godkjennes, kan andre byer bruke det til å forbedre tjenester og hjelpe folk over hele verden til å bestemme hvor de vil bo og investere ved å sammenligne steder."