Nettsky og konsumerisering ... valgmuligheter i forsyning

En av grunnene til at jeg liker min rolle i Avanade er fordi jeg får til å ha diskusjoner med store kunder om hvor forstyrrende teknologiskift (for eksempel nettsky) vil være for deres bedrift og IT-strategier. Effekten blir enda større sammen med andre viktige trender som konsumerisering, (som er tema for dette innlegget).

For det første er det ofte mye forvirring om det fulle omfanget og konsekvensene av konsumerisering, og ofte opphetet debatt om semantiske forskjeller. Uansett, alle som gir råd i forbindelse med bedrifts-IT vil gå glipp av noen avgjørende konsekvenser hvis det reduseres til "spillifisering og skinnende enheter", som en person sa til meg. Dette er absolutt en trend som må settest høyt ved IT-beslutninger.

Jeg har nevnt før at det er økende mengder av IT-utgifter som ikke lenger er under direkte kontroll av informasjonssjefen , og at dette er et resultat av konsumerisering av IT.

Uavhengig av den fullstendige og presise definisjonen og innvirkningen av konsumerisering av IT, tror jeg det er plass til to viktige aspekter.

Konsumerisering av er IT er:

  • injeksjon av sluttbrukerforventningene om umiddelbar tilfredsstillelse og fleksibilitet sammen med enhets- og mobilitetsledet sammenblanding av arbeidsliv og fritid ... OG
  • innføring av atferd ledet av markedskreftene inn i beslutningstaking på individuelt og bedriftsnivå rundt forbruk av IT-tjenester. Også kjent som " Valgmuligheter. "

Dette har aldri vært klarere enn i dag når vi står overfor dette i praksis, som jeg vil forklare nedenfor.

I en effektiv forsyningskjede i forretningslivet strømmer penger til råmaterialer og tjenester vanligvis til leverandøren av laveste kostnad for identisk kvalitet. I IT vil dette normalt være fra eksterne, spesialiserte leverandører (f.eks. hvis du er en bank, er ditt konkurransefortrinn å være den beste på banktjenester, ikke på e-posttjenester). Men når dette ikke skjer, er det vanligvis på grunn av transaksjonskostnader, for eksempel søkekostnader, forhandlingskostnader og overvåkningskostnader, som gjenspeiler et ufullkomment marked med hindringer. Dette vil da drive mot intern forsyning.

Spol frem til 2012/2013, og vi har globalt tilgjengelige , kommersielle nettskytjenester som leverer tjenestenivåavtaler med høy kvalitet til en fantastisk pris på grunn av følgende:

  • Søkekostnader er redusert fordi det blir mer som shopping blant en kjent liste over større aktører, informasjon er fritt tilgjengelig om spesifikasjonene for tjenesten,
  • forhandlingskostnadene er redusert fordi det er et kjøp av en preskriptiv tjeneste,
  • overvåkingskostnadene er redusert på grunn av bransjestandarder som SAS-70, ISO, osv. kombinert med stramt definert tjenestenivåavtaler, samt en ny standard for gjennomsiktighet for driftsstopp og løsningstrinn

Effekten er at markedet blir mer effektivt, barrierer for konkurranse og konsumerisering elimineres, og vi ser et økende forbruk av IT-tjenester direkte av bedrifter fra nettskyleverandører som SAAS/PAAS/IAAS, osv.

Hva betyr dette for rollen til tradisjonell IT? Det er to veier å følge.
Motstå konsumerisering av IT og prøve å sette barrierer for å beskytte den tradisjonelle rollen (FUD). Mens dette kan være effektivt på kort sikt, vil det føre til en reduksjon av verdien av den oppfattede justeringen av IT til forretningsmål.
Omfavn og ønsk velkommen forbruk av tilpassede kjernefunksjoner fra nettskyen som teknisk plattform, og bruk frigjort fokus til å komme nærmere bedriften i stedet for en "intern leverandør". IT vil bruke mer tid på total integrering, levering av komplette tjenester og nyskapning. Bedrifts-IT vil nærmer seg rollen som strategisk rådgiver/tilrettelegger for bedriften.

For å konkludere: Modenhet av nettskyen har gitt store fordeler og lave kostnader for bedriftens behov for IT-tjenester. Bedrifts-IT bør ikke motsette seg konsumeriseringstrenden, men i stedet ønske den velkommen og bruke de frigjorte ressursene for å oppnå de målsettingene som leverer størst fordeler i form av strategiske forretningsresultater.

Gavin Williams – Visepresident EALA for Cloud Computing Gavin har 20 års erfaring med bedriftskunder og levering av nyskapende IT-løsninger for bedrifter. Gavin arbeider med forskjellige kunder i hele EALA for å forstå deres behov og hjelpe dem med teknologistrategi og -retning. Særlig fokus på seniornivåengasjement med kunder som ønsker å tilpasse IT-organisasjon og -tjenester innenfor konteksten av tjenestelevering fra nettskyplattformer.