Personer har blitt mobile både i tid og sted. I løpet av det siste tiåret har det blitt stadig vanligere å arbeide eksternt. Mange av verdens ledende organisasjoner, inkludert British Telecom, Procter & Gamble, Microsoft, IBM og Accenture, har allerede helt eller delvis eliminert det tradisjonelle kontoret. Denne trenden vil akselerere i de neste tiårene som et svar på globaliseringen av arbeidsmarkedet, stadig økende kundekrav og kostnadene og tiden knyttet til pendling. Samtidig blir både eksternt ansatte og ledere stadig mer oppmerksomme på utfordringene knyttet til virtuelt arbeid når det gjelder intern kommunikasjon, sosial samhandling og ansattes tilfredshet og engasjement.
Folk arbeider også mobilt fordi det er stor etterspørsel etter uavhengig arbeidskraft, noe som endrer synet på arbeid og karriere. Nye aktører på arbeidsmarkedet utforsker mulighetene som leverandører slik at de kan kontrollere sin egen fremtid. Denne endringen betyr at bedrifter kan benytte en menneskelig sky med fleksible arbeidstakere for å gi raskere respons på behovene i markedet
Enheter blir mobile takket være utviklingen av elektronisk teknologi som gir mindre enheter med større kapasitet og mindre strømforbruk til relativt lave kostnader. Resultatet av dette fremskrittet er smarttelefoner med flere prosessorer og nettbrett med svært lavt strømforbruk som lett får plass i vesken. I Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker spår IDC at smarttelefonbehovet vil øke på grunn av flere samvirkende faktorer, f.eks. brukernes ønske om å erstatte basistelefoner med mer avanserte/datasentrerte enheter, mens operatørene ønsker å øke antallet dataabonnementer.
Programmer blir mobile takket være fremskrittene i programvareteknologien. Fremskrittene i operativsystemer og virtualisering gjør programmer bærbare slik at de kan brukes på flere enheter eller til og med via skyen. Fremskritt innen webteknologi, f.eks. HTML 5, gjør det mulig å skape komplekse Internett-programmer som kan brukes fra en rekke enheter. Programmene følger brukeren, uavhengig av plattform, operativsystem eller enhet.
Data blir mobilt takket være fremskrittene innen tilkoblingsmuligheter og utbredelsen av trådløse og mobile nettverk over hele verden. Data flyter mellom enheter og skytjenester, slik at brukeren får samme visning fra ulike enheter og plasseringer.
Konsumerisering av IT-strategier gir bedrifter brukerfokusert verdi og økt fokus på produktivitet, tilgjengelighet, arbeidstilfredshet og bedriftens evne til å holde på de ansatte. Moderne ansatte krever flere valg for hvordan de skal utføre arbeidet sitt, og arbeidsgivere kan bruke konsumerisering av IT som en attraktiv faktor for å skille seg ut i rekrutteringsprosessen.
Konsumerisering av IT-strategier frigjør dessuten IT-personell fra mange ikke-strategiske aktiviteter, f.eks. kjøp og håndtering av enheter, administrasjon av aktiva og provisjonering. Slike operasjoner kan utføres utenfor bedriften og redusere driftsutgiftene.
Selv om konsumerisering av IT gir mange fordeler, innebærer det også risikoer man må ta hensyn til. Det å definere en handlingsplan som inneholder metoder for å håndtere digitale aktiva, sikkerhet og ledelse, er verdifullt fordi det øker bedriftens sikkerhetsinfrastruktur.
Last ned hviteboken for å utvikle din egen Whitepaper om konsumerisering av IT, eller lær mer ved å se nettsendingen Konsumerisering av IT.