Anbefalinger for konsumerisering av IT-strategi

Konsumerisering av IT-strategier gir bedrifter brukerfokusert verdi fordi de har positiv effekt på produktivitet, tilgjengelighet, arbeidstilfredshet og bedriftens evne til å holde på de ansatte. Moderne ansatte krever flere muligheter for hvordan de skal utføre arbeidet sitt, og arbeidsgivere kan bruke konsumerisering av IT som en attraktiv faktor for å skille seg ut i rekrutteringsprosessen.
Konsumerisering av IT-strategier frigjør dessuten IT-personell fra mange ikke-strategiske aktiviteter, f.eks. kjøp og håndtering av enheter, administrasjon av aktiva og provisjonering. Sliker operasjoner kan utføres utenfor bedriften og dermed redusere driftsutgiftene.
Selv om konsumerisering av IT gir mange fordeler, innebærer det også risikoer man må ta hensyn til. Det å definere en strategi som inneholder metoder for å håndtere digitale aktiva, sikkerhet og ledelse, er verdifullt fordi det øker bedriftens sikkerhetsinfrastruktur.
Neste måned presenterer vi del to – Hvordan utvikle en strategi for konsumerisering av IT.