Nyskapning for vekst
Nyskapning for vekst
For å bevare konkurranseevnen i dagens raske, dynamiske verden må bedrifter legge til rette for innovasjon fra innsiden. Behovet for konstant nyskaping er ikke begrenset til produkter og tjenester – det gjelder også for interne prosesser og forretningsmodeller. Å møte dette kravet til nyskaping innebærer mer enn oppfinnsomhet. Det betyr også å støtte virksomhetens arbeid ved enten å bidra til økt omsetning eller å skape nye besparelser som bedrer konkurranseevnen. Teknologi er avgjørende i denne prosessen, og vi kan hjelpe deg med å bruke teknologi til å inspirere og støtte nyskaping i hele bedriften.
Tilrettelegg for nyskapning
Tilrettelegg for nyskapning
Bygg miljøer for idedeling blant ansatte, lytt til kunder, og vær oppdatert på de stadig nye påvirkingene som former måten vi jobber på. Dette vil legge til rette for rask nyskaping i hele virksomheten.
Nye foretningsmodeller og inntekstmuligheter

Kundehistorier

Thommessen
Thommessen
Brannetaten
Brannetaten
Scandiabanken
Scandiabanken
Peppes
Peppes
Peppes har skapt nye muligheter for intern- kommunikasjon, også for de ansatte som er på farten
Telenor
Telenor
Telenor har økt samhandling på tvers av landegrenser og både spart både tid og effektivisert