Informasjonssjefens tanker om forvandling av arbeidsmetoder: Windows 8 i virksomheten

Å sette i verk en strategi for forvandling av arbeidsmetoder gir spennende muligheter for organisasjoner. De kan for eksempel utforske nyskapende måter å drive virksomheten overfor kunder på, noe som kan gi bedre kundeopplevelser og økt inntekt. Innen en bedrift gir forvandling av arbeidsmetoder muligheter til å tiltrekke seg og støtte en arbeidsstyrke med flere generasjoner og samtidig bedre produktiviteten og mobiliteten. Å innføre en slik strategi gir også muligheter for å redusere kostnader og forbedre sikkerheten ved modernisering IT-infrastruktur og enheter.
Organisasjoner bruker i stadig større grad strategi for forvandling av arbeidsmetoder for å skape personorienterte miljøer. Disse miljøene er utformet for å støtte forskjellige arbeidsmetoder og gi mulighet for å jobbe hjemmefra via nettbrett, smarttelefoner og bærbare PC-er. Viktige fordeler ved å ta i bruk forvandling av arbeidsmetoder er å utnytte naturlig brukermedvirkningsteknologi (for eksempel berøring, bevegelse og tale), forbedret forretningssmidighet gjennom å ta i bruk nyskapende måter å arbeide på, bedre motivasjon blant de ansatte, reduserte kostnader og forbedret sikkerhet.
Denne rapporten beskriver noen vanlige forretningsscenarier og hvordan det nye Windows 8-operativsystemet støtter og forbedrer disse scenariene. Informasjon om trender og motivasjon for utformingen av Windows 8 er også inkludert.