En moderne programportefølje gjør informasjonssjefene til agenter for endring

Uansett hvilken bransje et selskap er i, og uansett størrelse, er det store sjanser for at det er ute etter måter å benytte IT på for å bedre løse stadig de endrede behovene til administrasjon, brukere, kunder og partnere – og samtidig fortsette å nyskape og investere i strategiske prioriteringer.
I virkeligheten tvinger tid og økonomiske begrensninger mange ledere til å gjøre vanskelige valg når det kommer til forretningsmessige behov. En strategi som blir stadig mer populær blant bedrifter, er å bygge et fleksibelt IT-miljø som kan støtte det raske tempoet næringslivet endres i – og måten å gjøre det på, er å modernisere programportefølje og plattform.
"Ved å modernisere programmer går du per definisjon gjennom ulike metoder, for eksempel omskriving, bytte til ny vert eller erstatning for å kjøre på den moderne plattformen," sier Scott Rosenbloom, plattformmoderniseringsspesialist hos Microsoft.
"Det som gjør disse plattformene moderne, er bruk av rammeverk, regelmotorer, OO-teknologier [objektorienterte] og tjenesteorienterte arkitekturer, blant annet elementer som gjør det enklere å endre programmer når de er distribuert," sier Rosenbloom. "I tillegg ble mange av funksjonene til eldre programmer vanligvis gjort i kode, fordi det var det eneste som var tilgjengelig. I dag er mange av disse funksjonene erstattet av innebygd funksjonalitet."
For eksempel ble mange programmer tidligere skrevet bare for å generere rapporter. "I dag, på SQL Server, kan det arbeidet gjøres deklarativt, og videre kan sluttbrukere tilpasse rapportene selv, noe som sparer enorme IT-ressurser og gjør informasjonen mer relevant for brukerens formål," sier Rosenbloom.
Et annet eksempel er arbeidsflyten. "I mange organisasjoner må godkjenninger ta hele veien gjennom en organisasjon, for eksempel en innkjøpsordre eller reiseregning," sier Rosenbloom. "Tidligere ble alt dette gjort i kode. Hvis det var nødvendig med en endring i arbeidsflyten, [for eksempel hvis en ny regel krevde at innkjøpsordrer over USD 1000 måtte være signert av en direktør], måtte du skrive ny kode."
I dag kan dette gjøres mer effektivt gjennom verktøy som SharePoint eller BizTalk, og som et resultat kan selskaper reagere raskt på endrede krav.
Et selskap som har lansert en moderniseringsinnsats og høster fordelene, er Owens & Minor, Inc., en distributør av medisinsk og kirurgisk utstyr og styringsselskap for helseleverandørkjeder basert i Richmond i Virginia.
I 2009 begynte selskapet å flytte ERP-plattformen fra et aldrende IBM-stormaskinmiljø til en Windows Server og SQL Server-plattform. Den eldre plattformen var i ferd med å gå tom for kapasitet, og den var lite fleksibel og kostbar i drift. Det ville ta selskapet uker til å skrive og kjøre egendefinerte rapporter, og måneder å implementere programvareoppdateringer, noe som begrenset evnen til å reagere på raske endringer i forretningsbehov.
For å flytte programmer til en mer moderne, kostnadseffektiv plattform valgte Owens & Minor å migrere – heller enn å erstatte eller overskrive – den egendefinerte koden til Windows Server 2008-miljøet, sier Rick Mears, senior viseadministrerende direktør og informasjonssjef hos Owens & Minor.
"Vi er som mange andre bedrifter som er ute etter å bygge nye, relevante forretningsmuligheter og tjenester støtter eksisterende og nye kunder, og en IT-oppdatering støtter dette, sier Mears.
Ved å flytte stormaskinprogrammer til operativsystemet Windows Server 2008, Microsoft SQL Server 2008-programvare for dataadministrasjon og serverbasert maskinvare, opprettet selskapet en mye mer kostnadseffektiv databehandlingsplattform som gir smidighet og evne til å tilpasse seg skiftende krav.
Med besparelsene i driftsutgifter som ble gjort mulig av flyttingen, kunne Owens & Minor investere i andre IT-prosjekter for å forbedre bedriften og ytterligere forbedre IT-miljøet, sier Mears. Dette inkluderer et system for administrasjon av sentraldata for å generere mer konsekvent informasjon om kunder, og webportaler for e-handel for kunder og leverandører, som forbedrer bedriftens synlighet for leveringskjeden.
De fleste moderniseringsprosjekter vil omfatte flere elementer, blant annet å pensjonere, beholde, erstatte, bytte vert og overskrive, sier Rosenbloom. "Dette er ikke nødvendigvis en prosess som strømmer videre, men er alternativer en kunde kan benytte for å modernisere miljøet sitt," sier han.
Et selskap kan bruke flere av disse tilnærmingene samtidig eller atter hverandre. "For eksempel kan [selskapet] bytte vert for programmet for å oppnå raske besparelser på totale eierkostnader og deretter reinvestere disse besparelsene i å skrive programmet på nytt over tid slik at det passer bedre til selskapets behov," sier Rosenbloom.
Gjennom modernisering av programporteføljen kan informasjonssjefer bli agenter for endring i sine virksomheter.
"Ved å gjøre en grundig jobb med å administrere programporteføljen, vil de til slutt ha den innsikten de trenger for strategisk planlegging," sier Rosenbloom.
Mange organisasjoner har flere ERP-systemer, rapporteringssystemer, osv., fordi nye løsninger er lagt til i siloer uten et perspektiv på tvers av virksomheten, sier Rosenbloom. "Når du har det, er det langt enklere å bestemme prioriteter og begrense overflødighet – alt for å forstå hvilke programmer innen infrastrukturen som gir mest verdi og derfor kan ha størst innvirkning på moderniseringsstrategien," sier han.
For mer informasjon om IT-modernisering kan du se hele intervjuet med Rick Mears, senior viseadministrerende direktør og informasjonssjef hos Owens & Minor.