Millennials på arbeidsplassen

I dag er det ca. 80 millioner såkalte millennials i USA, og halvparten av dem er i arbeidslivet, i følge Dan Schawbel. Denne generasjonen har vokst opp med datamaskiner, Internett, intelligente enheter og konstant tilkobling. Time magazine forteller at de nye arbeidstakerne i 20-årene ikke har et reelt skille mellom arbeid og privatliv. De ønsker å bruke tiden sin på en meningsfull og nyttig måte, uansett hvor de er.
Hvert år inntar ca. 4 millioner fra millenniumgenerasjonen det amerikanske arbeidsmarkedet. De har raskt blitt en vesentlig del av arbeidskraften. Denne gruppen skaper nye forventninger til arbeidslivet og bedriftsprogramvarer. De tilnærmer seg bedriftsprogramvarer fra et forbrukerståsted, og forventer enkelhet og umiddelbare resultater. I privatlivet deres er det utrolig enkelt å finne personene og informasjonen de trenger, gjennom søkemotorer og sosiale nettverk. Millenniumgenerasjonen er vokst opp med tekstmeldinger og sosiale medier. De vil stille spørsmål raskt og lett, finne ekspertise og holde seg oppdaterte om hendelser som påvirker livene deres, samt få anerkjennelse for det de presterer. De forventer bedriftsprogramvare som gir like lett tilkobling, kommunikasjon og samarbeid som det de er vant til via sosiale nettverk, som Twitter og Facebook.
Millenniumgenerasjonen er vant til gruppearbeid og samarbeid – dette er noe de har holdt på med siden barneskolen. Selskapene må tenke nytt om hvordan de ansatte arbeider, og ta grep som tar hensyn til de unike ønskene denne generasjonen har når det gjelder arbeid. Hva har selskapene igjen for dette? De vil øke de ansattes prestasjoner ved å redusere gjennomtrekk og få ansatte som trives bedre og er mer produktive. Best Buy startet for eksempel programmet Results-Only Work Environment (ROWE), hvor de ansatte på avdelingene i programmet fikk jobbe virtuelt når som helst og hvor som helst, så lenge de fullførte oppgavene innenfor fristen. Denne omstillingen økte produktiviteten med 41 % ved hovedkontoret, og reduserte omløpstiden med hele 90 %, i følge Ferris’ Four Hour Work Week.
Tenk på ditt eget selskap. Når var sist du eller noen på teamet ditt ble stilt spørsmålet: Vet du hvor X er? Hvor lang tid brukte du på å lete etter denne personen? Lokalisering av ekspertise er den vanligste grunnen til å implementere sosiale dataløsninger. Tiden det tar å prøve å finne en ekspert innad i selskapet, er dyrebar. Og det kan bli enda dyrere å la mange ansatte løse samme type problem uten ekspertkunnskap innen temaet. Brukergrupper er også veldig effektive for å vurdere troverdighet. Akkurat som at selgerrangeringene på eBay er et ganske nøyaktig verktøy for å vurdere troverdigheten til en selger, vil eksplisitte eller implisitte troverdighetsvurderinger i et sosialt dataverktøy sette søkelyset på ekspertise.
Så spørsmålet er: Hva kan selskaper gjøre for å tiltrekke seg og holde på ansatte fra milleniumgenerasjonen? Sørg for at de virkelig er i kontakt med hverandre, og få dem til å føle at de blir hørt og har innflytelse. Gi de ansatte en stemme, og la dem samhandle i sanntid uansett hvor de er. La de ansatte kommunisere med kommunikasjonsverktøyet som er best og raskest, uansett hvilket, f.eks. direktemeldinger, stemme- eller programdeling. På denne måten vil du både oppnå forretningsresultater og tiltrekke deg og holde på millenniumgenerasjonen.
Bedriften din kan utnytte slagkraftig, sosial teknologi som de ansatte, og særlig millenniumgenerasjonen, allerede er fortrolige med og bruker for å kommunisere og dele informasjon. Sosiale medier har potensialet til å forene stadig mer spredte organisasjoner og være brobyggere i en flergenerasjonell arbeidsstyrke. Og teknologien lar bedriftene samhandle med kundene i stedet for å bare snakke til dem – bedriftskommunikasjon går fra rene markedsføringsmeldinger til samtaler og relasjoner.