Tenk nytt med sosiale løsninger

Det utvikler seg nye sosiale muligheter både for forbrukere og bedrifter. Kunder utveksler informasjon, samarbeider og påvirker bedriftenes beslutninger. Ansatte ønsker å finne hverandre, snakke sammen og tilføre ny verdi på tvers av tradisjonelle hierarkier og informasjonssiloer. Integrasjon av sosial informasjon i verktøy og prosesser sørger for engasjement og ny form for tilgjengelighet.

Mer informasjon

Oppnå dypere og mer effektivt engasjement utenfor bedriften

Utnytt sosiale muligheter i nettverk, samarbeid, e-post, helhetlig kommunikasjon og apper for å engasjere kundene på nye måter.

Mer informasjon

Integrer et rikt utvalg av sosiale verktøy i bedriften

Skap engasjement i nettverk for forbrukere og samarbeidspartnere, slik at skillet mellom jobb og fritid viskes ut, og brukerne kan jobbe og samarbeide på nye måter.

Mer informasjon

Sikkerhet og administrasjon for sosiale løsninger gjennom én enkelt plattform

Sosiale løsninger må inngå i en felles plattform for administrasjon og sikkerhet som IT-ansatte stoler på. Ledere har også glede av en slik felles plattform, ettersom brukerne har samme identitet i alle verktøy. Ledere kan også få viktig kunnskap ved å knytte analyse fra sosiale løsninger sammen med andre data.

Mer informasjon
NESTE:

Tenk nytt om bedriften

Dagens omfattende bruk av tilkoblet teknologi har endret kundenes forventninger radikalt. Dette gir bedrifter mulighet til å konkurrere på nye måter. Så å si alle selskaper forvandles nå til digitale bedrifter. Microsoft kan hjelpe virksomheten din til å reagere raskere og oppnå bedre kundefokus.