Kundestøtte: Premier Support

Støtte fokusert på helhet og forebyggende vedlikehold

Det er en tendens til å fokusere på teknologi som den viktigste kilden til forstyrrelser og hendelser. Dette innebærer vanligvis at folk også ser teknologi som en løsning på dette. Men faktum er at minst 80% av problemer med IT-drift, kommer av menneskelige feil og prosess-relaterte hendelser. Premier Support støtter IT-organisasjonen som helhet for å utvikle både de tekniske løsningene, prosessene som støtter rundt og hjelper til for å øke den menneskelige kompetansen.

I Premier fokuserer vi hele tiden på å identifisere forbedringspunkter, slik at dere kan oppnå deres mål og levere verdi for din kjernevirksomhet på en kostnadseffektiv måte.

Experthjelp når du trenger det mest

Som Premier Support-kunde får du tilgang til prioritert støtte av våre eksperter, som så raskt og effektivt som mulig gjenoppretter dine IT-tjenester etter uforutsette hendelser som driftsforstyrrelser og avbrudd. Dette er sikret gjennom tilgang til Microsofts globale support organisasjon som uansett nedetid og hendelse ville sikre at disse kan feilsøkes på absolutt raskeste og mest effektive måten.

Støttepersonellet gir eksperthjelp via telefon, e-post og on-site for tekniske problemer som kan oppstå. Responstiden er basert på alvorlighetsgraden av problemet, og vi arbeider med å løse kritiske problemer hele døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

MSPremierNorway

Microsoft Premier Support har en rekke proaktive tjenester basert på mange års erfaring med problemer våre kunder og samarbeidspartnere over hele verden melder inn. Disse tjenestene gir klare retningslinjer og støtte i innføring av ny teknologi, endringer og drift av IT-miljøet. Anbefaling av proaktive tjenester kan skreddersys til dine spesifikke behov og kombineres med en forbedringsplan med klare mål og forventede resultater. Dette minimerer risiko for nedetid og forstyrrelser av daglig drift.

Analysere

Risiko- og helsesjekker er utformet for å identifisere gjeldende og fremtidige problemer og risikoer. Analyser og kontroller bidrar til å optimalisere tilgjengeligheten, øke stabiliteten og maksimere ytelsen i infrastruktur og løsninger gjennom en rekke klare anbefalinger. Dette gir deg også en plan for å fikse og hindre dem i fremtiden.

Opplæring

Spesialisert trening rettet mot hvordan man best bruker, feilsøker og administrerer Microsoft-teknologi, med mål å minimere risikoen for feil og problemer samt proaktivt forhindre at dette oppstår i fremtiden.

Utbedre

Vi leverer tilpassede løsninger for å utbedre problemer og mitigere risikoer som har blitt identifisert av helsesjekker i ditt tekniske miljø og støtteprosessene rundt. Utbedringer kan for eksempel skje ved en Side-by-Side oppfølgning hvor Premier Field Engineers sitter sammen med deres personell over tid for å utbedre disse problemene. Dette gir en unik verdi med tanke på kompetanseoverføring i kombinasjon med feilretting.

Ressurser