Få maksimal avkastning på investeringene med Microsoft Services

 

Microsoft Services sikrer at du og dine kolleger får gode brukeropplevelser og at dere oppnår størst mulig avkastning på deres investeringer i Microsoft-teknologi.

Vi tilbyr et bredt spekter tjenester som spenner fra strategisk rådgivning og tradisjonell systemintegrasjon, til driftsrelaterte tjenester som forebyggende vedlikehold og løpende support. Vi baserer våre leveranser på velprøvde konsepter som vi kontinuerlig videreutvikler.

Strategi

Med tett integrasjon mellom forretning og IT kombinert med riktig bruk av verktøy vil det kunne skapes verdi i en virksomhet. For å realisere potensialet kreves det imidlertid god innsikt og en klar strategi.

Med Microsoft Enterprise Strategy får du tilgang til tjenester som sikrer gevinstrealisering. Leveransen ledes av en erfaren strategikonsulent som trekker på velprøvde metodikk og verktøy.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Du kan også lese mer på våre globale sider.

Kontaktinformasjon

Vibeke Lystad
Direktør Microsoft Services
vibekel@microsoft.com
24 06 54 62

Leif Ludvigsen
Ansvarlig Consulting og Strategi
leifl@microsoft.com
22 06 38 23

Inger Lise Sannes
Salgssjef
isanness@microsoft.com
22 06 38 29

Lær mer